Abp Jerzy na uroczystościach naminacji nowych dowódców w Siłach Zbrojnych RP

za: www.powp.wp.mil.pl, 11.10.2023

10 października 2023 roku Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski) wziął udział w wyznaczeniu dwóch generałów Wojska Polskiego na stanowiska dowódcze: Szefa Sztabu Generalnego WP oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W Pałacu Prezydenckim Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent RP Andrzej Duda mianował gen. broni Wiesława Kukułę na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP, a gen. dyw. Macieja Klisza na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

To stanowisko wielce odpowiedzialne – Szef Sztabu Generalnego to pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej – mówił Andrzej Duda, gratulując nominacji generałowi Kukule.

Wzięcie na siebie odpowiedzialności za prowadzenie akcji realizowanych przez Wojsko Polskie, za wykonywanie zadań, które są tak potrzebne dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i bezpieczeństwa obywateli zasługuje na wielki szacunek – podkreślał Prezydent.

Andrzej Duda wskazywał, że obecnie ustrój polskiej armii – jej system dowodzenia i kierowania wymaga pewnych korekt, wynikających z doświadczeń zdobytych w tych sytuacjach wojennych, które nas otaczają. Przypomniał o złożonej przez siebie inicjatywnie ustawodawczej, zakładającej m.in. przekształcenie struktury ustrojowej polskiej armii.

Jednocześnie, postanowieniami Prezydenta zwolnieni zostali: generał Rajmund Andrzejczak ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego WP oraz gen. broni Tomasz Piotrowski ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Cofnij