Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

lektor Jakub Greś, 16.10.2023

W XIX Niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie Boskiej Liturgii odczytano fragment Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (6, 31-36):

“Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Po wysłuchaniu Perykopy ewangelicznej ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się Arcybiskup Jerzy. Władyka rozpoczął swoją homilię od przybliżenia wiernym znaczenia przykazania usłyszanego w dzisiejszym czytaniu. W tym przykazaniu kryje się cała filozofia życia człowieka, kryje się każde inne przykazanie, każda cnota chrześcijańska, każdy dobry uczynek. W słowach tego przykazania kryje się cała mądrość. Gdybyśmy spróbowali żyć według przykazań Bożych to pierwsze co doświadczymy będzie to ogromna siła. Serce każdego człowieka czuje konsekwencje zarówno postępowania zgodnie z przykazaniami jak i przeciwko nim. Żadne z przykazań nie zabiera człowiekowi wolności, wręcz przeciwnie, tą wolność mu przywraca. Żeby w pełni zrozumieć to przykazanie należy przede wszystkim postawić siebie na miejscu innego człowieka, a innego na swoim miejscu. W swoim sercu i myślach należy postarać znaleźć w sytuacji innego człowieka.

Podczas nabożeństwa wierni tłumnie przystąpili do misteriów spowiedzi oraz eucharytii.

Boską Liturgię śpiewem upiększył chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

Cofnij