Abp Jerzy wziął udział w w uroczystości przekazania i objęcia obowiązków na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

za: www.powp.wp.mil.pl, 18.10.2023

Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski), 17 października br. wziął udział w uroczystości przekazania i objęcia obowiązków na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

10 października 2023 roku Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent RP A. Duda mianował gen. broni Wiesława Kukułę na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP. Dziś (17.10) odbyła się stosowna ceremonia przekazania obowiązków na stanowisku dowódczym. Generał Rajmund Andrzejczak zdał obowiązki poprzez symboliczne ucałowanie płata sztandaru, który przekazał swemu następcy generałowi broni Wiesławowi Kukule.

Generał Rajmund T. Andrzejczak podczas przekazania obowiązków w Sztabie Generalnym WP: „Myślę, że nie może być lepszego przykładu dojrzałości sił zbrojnych jak to, pozbawione emocji, pełne profesjonalizmu, ale również zwykłej ludzkiej życzliwości przekazanie obowiązków. Drugim bardzo ważnym elementem, który zaproponowałem i który został przyjęty, jest moje absolutne i pełne wsparcie zawsze, kiedy będzie ono potrzebne i oczekiwane”.

Dzień wcześniej, 16 października br. generał Kukuła pożegnał się z Dowództwem Generalnym RSZ, przekazując czasowe pełnienie obowiązków dowódcy generalnego gen. broni Markowi Sokołowskiemu.

Cofnij