Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 23.10.2023

W XIX Niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskim soborze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. Podczas Boskiej Liturgii Władyce asystowało duchowieństwo katedry. W trakcie nabożeństwa odczytano fragment Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (7, 11-16):

“W owym czasie Jezus Chrystus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Igor Habura. Podczas nabożeństwa wierni tłumnie przystąpili do misteriów spowiedzi oraz eucharystii.

Boską Liturgię śpiewem upiększył chór katedry pod dyr. lektora Dawida Dubeca.

Cofnij