Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej

Natalia Szpytko, 24.10.2023

22 października z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych parafialnych społeczności młodzieży, nawet tych z najodleglejszych miejsc od punktu spotkania.

Całe wydarzenie poprzedziły zorganizowane przez BMP naszej Diecezji, we współpracy z Siestryczestwem św. Wielkiej Męczennicy Barbary, warsztaty tworzenia świątecznych ozdób. Uczestnicy podczas tych zajęć mieli nie tylko możliwość rozwinąć swoje zdolności artystyczne, nauczyć się nowych nieznanych dotąd metod dekorowania, ale jednocześnie zawiązać nowo znajomości, lepsze relacje i wypracować wraz z członkami Siestryczestwa, wspólne stanowisko co do podejmowanych w niedalekiej przyszłości kolektywnych inicjatyw.

Zjazd na Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej naszej Diecezji, młodzież rozpoczęła uczestnicząc w Świętej Boskiej Liturgii, której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy. Przybyli, licznie wzięli czynny udział w modlitwach, czy to przysługując w ołtarzu, czy wzbogacając swoim śpiewem to poranne niedzielne nabożeństwo. Następnie przybyli przedstawiciele udali się z wycieczką do Narodowego Muzeum we Wrocławiu. Dla młodzieży była to wizyta pełna nowych odkryć kulturowych, możliwość zdobycia nowej, bogatszej wiedzy w zakresie sztuki, historii i kultury naszego kraju oraz , przede wszystkim, czas wzajemnych interakcji i zawiązywania nowych znajomości z prawosławnymi rówieśnikami z różnych stron naszej Diecezji.

Kolejno uczestnicy udali się do salki katechetycznej, obok wrocławskiej Katedry, aby tam mieć możliwość i przyjemność spotkania się z Jego Ekscelencją, Władyką Jerzym. Po wspólnie odśpiewanej modlitwie i krótkim wprowadzeniu do poruszanej niebawem tematyki ,młodzież z zaciekawieniem i koncentracją wysłuchała omawianego zagadnienia prelekcji.

Czas ten okazał się dla słuchaczy wysoce rozwijający i motywujący, bowiem młodzież po wysłuchaniu kilku słów od Jego Ekscelencji, zaczęła zadawać wiele własnych, od dawna nurtujących ich pytań, na które Władyka, w sposób bardzo sumienny i konstruktywny, starał się kolejno odpowiadać zaciekawionej młodzieży.

Po krótkiej przerwie na obiad odbył się właściwy moment Walnego Zgromadzenia czyli obrady Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej. Poruszone zostały na nim przede wszystkim kwestie przyszłych inicjatyw czekających na Bractwo w najbliższych miesiącach, Zarząd pokrótce podsumował swoją dotychczasową roczną działalność oraz w szczególności zaprosił przedstawicieli młodych społeczności wiernych do współpracy i wspólnego działania przy inicjatywach na rzecz upowszechniania,podtrzymywania i kultywowania Świętej Wiary i Tradycji Cerkwi Prawosławnej.

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Bractwa miał także przyjemności gościć i powitać, przybyłych z odległej części naszego kraju, przedstawicieli Zarządu Centralnego BMP w Polsce.

Cofnij