Abp Jerzy nauroczystościach przekazania dowodzenia w DORSZ

za: www.powp.wp.mil.pl, 26.10.2023

W poniedziałek, 23 października 2023 roku, na terenie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego, odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i przejęcia obowiązków na stanowisku Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Pan generał broni Tomasz Piotrowski, po upływie ponad pięciu lat na stanowisku Dowódcy Operacyjnego RSZ, przekazał obowiązki swojemu następcy Panu generałowi dywizji Maciejowi Kliszowi.

Ceremonia przekazania z udziałem dowódców jednostek bezpośrednio podległych, kadry i pracowników Dowództwa, byłych dowódców operacyjnych oraz zaproszonych gości poprzedzona została złożeniem kwiatów przed Obeliskiem Patrona DO RSZ generała Bronisława Kwiatkowskiego przez zdającego i obejmującego obowiązki Dowódcy Operacyjnego RSZ. W uroczystości udział wziął również Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski), któremu towarzyszył Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. mjr Tomasz Paszko.

Uroczysty apel rozpoczęto podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie po powitaniu uczestników uroczystości przez gen. broni Tomasza Piotrowskiego nastąpiło odczytanie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie na stanowisku Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Doniosłym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, po czym zdający obowiązki gen. broni Tomasz Piotrowski dokonał przekazania odznaki pamiątkowej DO RSZ oraz pierścienia DO RSZ obejmującemu obowiązki gen. dyw. Maciejowi Kliszowi.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Wiesław Kukuła dziękując gen. broni Tomaszowi Piotrowskiemu za przywództwo zaznaczył:

„Czas jego służby na tym stanowisku zbiegł się z wyzwaniami przed jakimi nie stanął żaden z jego poprzedników. W swojej służbie zaimponował mi swoimi zdolnościami organizacyjnymi, sprawnością w pokonywaniu wyzwań oraz siłą spokoju w obliczu presji (…)” powiedział szef sztabu, zaś obejmującemu obowiązki dowódcy gen. dyw. Maciejowi Kliszowi składając gratulacje podkreślił: „Zawsze powierzałem mu najtrudniejsze zadania, będąc spokojnym o uzyskany efekt. W swojej służbie imponuje mi swoimi umiejętnościami, sprawnością w pokonywaniu wyzwań, sprytem taktycznym i operacyjnym oraz troską o podwładnych”

Gen. broni Tomasz Piotrowski w swoim pożegnalnym przemówieniu w krótkich słowach podsumował swoją służbę w Dowództwie. Na zakończenie wystąpienia Pan Generał podziękował wszystkim podwładnym, przełożonym oraz dowódcom za dotychczasową współpracę i złożył serdeczne gratulacje swojemu następcy Panu generałowi Maciejowi Kliszowi.

Obejmujący obowiązki gen. dyw. Maciej Klisz zwracając się do obecnych na uroczystości nawiązał do historii dowództwa, swoich poprzedników i nowych wyzwań stojących przed nim i podwładnymi. Niestabilne środowisko bezpieczeństwa, zarówno w bliższym, jak i dalszym otoczeniu Polski, powoduje, że Siły Zbrojne muszą być utrzymywane w stałej gotowości do szybkiego i efektywnego reagowania na zmiany, te oczekiwane i te nieoczekiwane – kontynuował nowy dowódca.

Gratulacje oraz podziękowania Panom Generałom złożył także obecny na uroczystości były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund T. Andrzejczak.

Po wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych nastąpiło odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”.

Uroczysty apel zakończono defiladą wojskowej asysty honorowej Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z udziałem pocztu sztandarowego Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz pocztów sztandarowych jednostek bezpośrednio podległych DO RSZ.

Cofnij