Abp Jerzy wziął udział w uroczystościach Święta Sztabu Generalnego WP

za: www.powp.wp.mil.pl, 26.10.2023

25 października przypada 105. rocznica ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski) wziął udział w nabożeństwie w intencji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jego pracowników i rodzin w katedrze polowej Wojska Polskiego oraz w świątecznych uroczystościach na jego dziedzińcu. Towarzyszył mu Dziekan Dowództwa Generalnego RSZ ks. ppłk Łukasz Godun.

Historia jest najlepszą nauczycielką. Z historii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płyną dla nas cenne lekcje i wskazówki, które warto wykorzystać. Po pierwsze to strategia i jej wartość. Po drugie zdolność do adaptacji. Sztab Generalny WP z jednej strony musi być dzisiaj ostoją wartości, niczym latarnia wskazująca kierunki, ale również ostrzegać nawet o odległych zagrożeniach. Z drugiej zaś musi te wartości osadzać na zmianach kształtowanych zmiennością otoczenia - mówił gen. broni Wiesław Kukuła do zebranych na uroczystości z okazji święta.

Podczas apelu wyróżniający się żołnierze uhonorowani zostali medalami państwowymi i resortowymi oraz listami gratulacyjnymi szefa SGWP.

Kilkunastu oficerów otrzymało prawo do noszenia Odznaki Pamiątkowej Sztabu Generalnego WP. Wyróżnieni zostali także tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” oraz odznakami honorowymi RSZ i pierścieniami pamiątkowymi SGWP.

Sztab Generalny Wojska Polskiego w swoich kompetencjach skupia wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Odpowiada za całość planowania operacyjnego i dowodzenia siłami zbrojnymi. Jego zadaniem jest wytyczanie kierunków rozwoju Wojska Polskiego, a także kreowanie i wspieranie procesów, które rozwijają odporność całego państwa i wszystkich jego obywateli.

Cofnij