Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów PAKP

za: www.orthodox.pl, 26.10.2023

W dniu 24 października 2023 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się jesienna sesja Św. Soboru Biskupów PAKP. W pracach Św. Soboru Biskupów, z powodu choroby nie uczestniczył Jego Ekscelencja biskup łódzki i poznański Atanazy.

W czasie prac soborowych omówiono:

Sprawy zewnętrzne:

Wysłuchano sprawozdań z:

 1. Prac Zgromadzenia Generalnego Konferencji Europejskich Kościołów – Tallin, 15-20 czerwca 2023 r.

 2. Prac z 69. sesji Komitetu Centralnego Światowej Rady Kościołów – Genewa 21-27 czerwca 2023 r.

 3. Prac Konferencji Mieszanej Prawosławno - Rzymskokatolickiej – Aleksandria 1-7 czerwca 2023 r.

 4. Prac Konferencji Szkół Teologicznych – Chalki 13 czerwca 2023 r.

 5. Prac Międzynarodowej Konferencji poświęconej apoftegmatom Ojców Pustyni – Bose (Piemont) 5-9 września 2023 r.

 6. Współpracy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z Kościołem Ewangelickim Środkowych Niemiec.

 7. Prac Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 100-leciu periodyku naukowego „Theologia” Ateny 11-14 października 2023 r.

 8. Oceniono aktualny stan życia cerkiewnego lokalnych Kościołów prawosławnych, stwierdzając potrzebę jedności Cerkwi, która naruszona została niekanoniczną sytuacją cerkiewną w Ukrainie.

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dużym niezrozumieniem przyjął informację o delegalizacji Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej przez władze państwowe. Sobór Biskupów zwraca szczególną uwagę na fakt, iż Cerkiew Chrystusowa posiada wymiar ontologiczny i nie podlega ludzkim regulacjom prawnym. Kieruje Nią sam Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Sobór Biskupów, zgodnie z wezwaniem ap. Pawła „ze wszystkimi pokój miejcie” (Rz.12,18) wzywa do usilnej modlitwy w intencji pokoju w Ukrainie i Ziemi Świętej, gdzie rozpoczęto walki, w których giną niewinni ludzie.

 1. Problemy przedstawione w sprawozdaniach zostały wszechstronnie omówione i podjęto stosowne decyzje dla dobra Cerkwi.

Sprawy wewnętrzne:

 1. Zapoznano się z pracą Zespołu Bilateralnego Rzymskokatolicko – Prawosławnego z dnia 30 czerwca 2023 r. W związku z brakiem zadowalających efektów prac zespołu postanowiono zawiesić jego prace.

 2. Zapoznano się z programem obchodów 100-ecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Postanowiono, iż odbędą się w aspekcie liturgicznym, popularno – naukowym i kulturalnym.

 3. Zapoznano się ze sprawozdaniem z nauczania religii prawosławnej w szkołach. Zalecono zmobilizować katechetów do bardziej aktywnej pracy tak, aby ani jeden młody człowiek nie wypisał się z lekcji religii.

 4. Zapoznano się ze sprawozdaniem z prac Komisji Pracy z Młodzieżą. Postanowiono: -Zatwierdzić program, obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, które odbędą się w Krakowie 12 lutego 2024 r.

-Zatwierdzić program obchodów 45-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, które odbędą się w dniach 30 maja – 2 czerwca 2024 r., w Siemiatyczach – Grabarce.

-Zatwierdzić nowelizację Statutu BMP w Polsce.

 1. Wyznaczono ogólnometropolitalne kolekty na potrzeby:

Dostarczenie Św. Ognia z Jerozolimy w Wielką Sobotę – 24 marca 2024 r. Konto: 96 1020 1042 0000 8102 0009 6388

Parafia Prawosławna w Sasinach – maj 2024 r. Konto: 26 8063 0001 0050 0509 0840 0001

Parafia Prawosławna w Rzeszowie – czerwiec 2024 r. Konto: 60 8642 1142 2014 2405 2225 0001

Parafia Prawosławna w Zapałowie – lipiec 2024 r. Konto: 35 8627 0001 2002 3011 7855 0001

Parafia Prawosławna w Malczycach –sierpień 2024 r. Konto: 16 9589 0003 0006 4246 2000 0010

Parafia Prawosławna w Kłokowicach – wrzesień 2024 r. Konto: 35 9093 1020 2016 0160 0068 0001

 1. Przyjęto tekst Orędzia na Boże Narodzenie i Nowy 2024 Rok.
Cofnij