ChAT partnerem Akademii Kopernikańskiej

za: www.orthodox.pl, 28.10.2023

Dwudziestego piątego października br., w siedzibie Akademii Kopernikańskiej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie (ChAT), a Akademią Kopernikańską (AK). W wydarzeniu udział wzięli Jego Ekscelencja arcybiskup prof. dr hab. Jerzy rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Jego Ekscelencja arcybiskup Abel, Tomasz Rzymkowski wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki, prof. dr hab. Krzysztof Górski sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej oraz dr hab. Witold Mazurek dyrektor biura Akademii Kopernikańskiej.

Jednym z pierwszych wspólnych projektów powyższych ośrodków naukowych mają być połączone działania przy organizacji obchodów stulecia autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Jak podkreślił podczas uroczystości arcybiskup Jerzy, współpraca między Chrześcijańską Akademią Teologiczną, a Akademią Kopernikańską przyniesie obopólne korzyści. Hierarcha wskazał, że powstała na bazie Katedry Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego uczelnia, jest unikatowym ośrodkiem uniwersyteckim, który kształci wyznawców prawosławia, starokatolicyzmu i luteranizmu. „Jest to o tyle istotne i trudne, aby przy różnicach konfesyjnych utrzymać obiektywność oceny teologicznych zagadnień”. Jego Ekscelencja podkreślił, że ChAT ze swym dorobkiem i różnorodnością wiele wniesie do tej współpracy.

Natomiast wiceminister Tomasz Rzymkowski podkreślił, że podpisanie umowy o współpracy pokazuje, że polska nauka nikogo nie wyklucza. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest uczelnią, która z szacunkiem i zrozumieniem podchodzi do kwestii wiary i teologii. Wiceszef resortu edukacji zaakcentował, że AK ze względu na spektrum swych zainteresowań odnosi się do ekumenicznego podejścia ChAT, która jest uczelnią bardzo wysoko ocenianą przez MEiN. „To dobrze, że polskie uczelnie, chcą współpracować z Akademią Kopernikańską. To korzyść dla obu stron takiego porozumienia” – wskazał Tomasz Rzymkowski.

Akademia Kopernikańska to nowa instytucja w systemie polskiej nauki, składająca się w połowie z polskich, a w drugiej połowie z zagranicznych naukowców. Jest głównym ośrodkiem realizacji Narodowego Programu Kopernikańskiego. Akademia oparta jest na pięciu filarach, odpowiadających obszarom dokonań Mikołaja Kopernika, które stały się podstawą organizacji Izb Akademii. Są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia.

Cofnij