Kolejna edycja modlitewnika „Otcze nasz”

ks. Lubomir Worhacz, 28.10.2023

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jerzego Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego i staraniem Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy, w bieżącym roku wydano trzecią edycję modlitewnika „Otcze nasz”.

Modlitewnik zaadresowany jest przede wszystkim do parafii i wiernych praktykujących wymowę halicką języka cerkiewno-słowiańskiego. W nowym wydaniu modlitewnika naniesiono korektę akatystu do św. Maksyma Gorlickiego oraz inne drobne poprawki, jak również wzbogacono go o teksty przedświęcia Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego, soboty św. Teodora Tyrona i zadusznych czytań apostolskich na każdy dzień tygodnia.

Modlitewnik „Otcze nasz” może być wykorzystywany w cerkwi i w domu. Znajdują się w nim podstawowe teksty liturgiczne wykorzystywane na przestrzeni całego roku podczas Boskiej Liturgii i nie tylko. Książeczka jest do nabycia w większości parafii naszej diecezji.

Cofnij