Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 29.10.2023

W XXI Niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskim soborze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. Podczas Boskiej Liturgii Władyce asystowało duchowieństwo katedry. W trakcie nabożeństwa odczytano fragment Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 8, 5-15):

“W owym czasie siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.”

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do wiernych zwrócił się ihumen Spirydon Kuziak. Podczas nabożeństwa wierni tłumnie przystąpili do misteriów spowiedzi oraz eucharystii.

Boską Liturgię śpiewem upiększył chór katedry pod dyr. lektora Dawida Dubeca oraz chórek dziecięcy pod dyr. Anny Sydoruk. Dzieci i młodzież dzięki coniedzielnym próbom na stałe wpisały się w muzyczny krajobraz parafii i regularnie poprzez swój śpiew, czynnie uczestniczą w nabożeństwach.

Cofnij