Komunikat Kancelarii Metropolity

za: www.orthodox.pl, 04.11.2023

W dniu 3 listopada 2023 roku w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Lubelskiej odbyło się spotkanie Współprzewodniczących Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego – Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Biskupa Adama Baba oraz Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. W spotkaniu wziął udział również Jego Ekscelencja Metropolita Lubelski, Arcybiskup Stanisław Budzik.

Arcybiskup Abel, współprzewodniczący z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (dalej PAKP) w związku z funkcjonującą w przestrzeni medialnej błędną i zbyt daleko idącą recepcją i interpretacją komunikatu św. Soboru Biskupów PAKP z dnia 24 października br. przedstawił i wyjaśnił powody czasowego zawieszenia udziału strony prawosławnej w pracach w/w Zespołu. Arcybiskup Abel podkreślił, iż – co zaznaczono w Komunikacie św. Soboru Biskupów – decyzja ta ma charakter czasowy oraz oznajmił, iż nie oznacza ona zerwania przez PAKP ekumenicznego dialogu z Kościołem rzymskokatolickim. Arcybiskup Abel zaznaczył także, iż rozwijająca się na wielu płaszczyznach współpraca zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i poszczególnych parafii, stanowiąca wymierny dowód „bycia jednym” (J 17,21) wiernych obu Kościołów, nie zostaje w żaden sposób przerwana lub ograniczona. Biskup Adam Bab stwierdził, że strona rzymskokatolicka przyjmuje te deklaracje z radością i nadzieją na dalszą współpracę.

W dalszej części spotkania, w duchu chrześcijańskiej miłości i wzajemnego poszanowania, zebrani omówili najbardziej wrażliwe kwestie wewnątrzkościelne obu Kościołów, związane z ich eklezjologią i działalnością duszpasterską. Współprzewodniczący kolejny raz zgodnie podkreślili konieczność wspólnej działalności charytatywnej i modlitewnej na rzecz pokoju w Ukrainie. Zobowiązali się także do kontynuowania pogłębionego dialogu, otwartości na wrażliwość eklezjalną obu stron i dalszej merytorycznej pracy Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego.

Kończąc spotkanie, współprzewodniczący ustalili, iż kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w możliwie najszybszym czasie.

BP ADAM BAB​​​​​​​​ ABP ABEL (POPŁAWSKI)

Cofnij