Niedziela XXXIV po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 29.01.2024

W XXXIV Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński. W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (18, 18-27):

“W owym czasie Jezusa zapytał pewien zwierzchnik: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!» On odrzekł: «Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego». Jezus słysząc to, rzekł mu: «Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną». Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty. Jezus zobaczywszy go [takim] rzekł: «Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». Zapytali ci, którzy to słyszeli: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus odpowiedział: «Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga»”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Igor Habura zwracając uwagę na przykazania i ważność codziennego wsłuchiwania się w Boże Słowo. Podczas nabożeństwa wierni tłumnie przystąpili do misteriów spowiedzi oraz eucharytii, która była udzielana z trzech kielichów.

Boską Liturgię śpiewem upiększył chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

W katedralnej świątyni wciąż trwają prace remontowe w prezbiterium pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Cofnij