Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich w Stargardzie

ks. Jarosław Biryłko, 07.02.2024

W stargardzkiej cerkwi 20 stycznia 2024 roku z błogosławieństwa i pod honorowym patronatem Abp. Jerzego ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej , odbył się Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich.

W tym roku wystąpiły 2 chóry: Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej Zwiastowania NMP i Ap. i Ew. Jana Teologa w Supraślu oraz Chór Echo-Arioso ze Stargardu.

Podczas koncertu mieliśmy możliwość wysłuchania wielu kolęd w różnych językach. Jak wspomniał inicjator koncertu ks. Jarosław Biryłko uroczystość rokrocznie odbywa się w okresie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Wspólne śpiewanie kolęd i uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach to dobry przejaw ekumenizmu. W tym roku koncert był również inauguracją wydarzeń w parafii, związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia nadania Autokefalii PAKP.

Tak jak w poprzednich latach występ odbył się w Cerkwi Prawosławnej pw . Św . App Piotra i Pawła w Stargardzie, która była wypełniona po brzegi.

Zarówno organizatorzy koncertu jak i występujący chórzyści mieli powody do zadowolenia, gdyż jak zdążyliśmy zauważyć z roku na rok zwiększa się liczba odbiorców i zwolenników tego typu uroczystości.

Na koncercie obecni byli księża kościołów: prawosławnego i rzymskokatolickiego: Jego Ekscelencja Andrzej Biskup Supraski, a także ks. kan. Janusz Posadzy ze Stargardzkiej Kolegiaty.

Wśród obecnych byli także : Honorowy Konsul Ukrainy w Polsce pan Henryk Kołodziej wraz z małżonką, Iwona Wiśniewska – starosta Stargardzki, Łukasz Wilkosz- wicestarosta Stargardzki, Ewa Sowa- wiceprezydent Stargardu, Jerzy Makowski – wójt gminy Stargard.

Wśród publiczności nie zabrakło przedstawicieli i dyrektorów z samorządów miejskich, powiatowych, dyrektorów szkół, prezesów spółek miejskich, przedstawicieli szpitala, straży pożarnej i miejskiej, policji, wojska, więziennictwa.

Na zakończenie koncertu głos zabrał Biskup Supraski Andrzej. Wyraził swą wdzięczność za możliwość ponownego przyjazdu do Stargardu i w imieniu własnym, jak i ordynariusza diecezji abp. Jerzego złożył wszystkim zebranym życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Podkreślił rangę tegorocznego wydarzenia, jubileuszowego roku 100-lecia nadania autokefalii, przybliżając tym samym obecnym rys historyczny. Miłym akcentem na zakończenie koncertu było wspólne zaśpiewanie kolędy.

Po koncercie uczestnicy udali się na drugą część uroczystości, jakim było spotkanie noworoczne. Przy syto zastawionych stołach zaproszone chóry, goście i parafianie mogli wspólnie spędzić czas i pośpiewać.

Organizatorami koncertu byli: Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność.

Koncert był współfinansowany ze Środków Gminy Miasta Stargard, Powiatu Stargardzkiego oraz Stowarzyszenia Chrześcijańska Godność i Parafii Prawosławnej w Stargardzie. Bez wsparcia finansowego sponsorów i władz miasta organizacja takich imprez kulturalnych nie byłaby możliwa

Ponadto organizację wsparli: Stargardzkie Centrum Kultury, Dom Kultury Kolejarz oraz portale inetrnetowe: e-stargard i Stargard news.

Cofnij