Arcybiskup Jerzy na Cyprze

ks. Igor Habura, 25.02.2018

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, w dniach 24-26 lutego br., reprezentuje Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny na uroczystościach 40. rocznicy święceń biskupich Wielce Błogosławionego Chryzostoma II Arcybiskupa Nowej Justyniany i całego Cypru.

Świętą Liturgię odprawiono 25 lutego w Niedzielę Prawosławia w cerkwi Hagia Sophia w Nikozji pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego Teodora Papieża i Patriarchy Aleksandryjskiego, Wielce Błogosławionego Patriarchy Antiocheńskiego Jana X i Wielce Błogosławionego Arcybiskupa Cypryjskiego Chryzostoma II. Na uroczystości przybyli przedstawiciele wszystkich lokalnych Kościołów prawosławnych.

Wieczorem tego samego dnia odbyło się Zgromadzenie Klero-laickie Cypryjskiej Cerkwi. Uroczyste sesje odbywały się w cerkwi Hagia Sophia w Nikozji. Ilość członków Zgromadzenia przekroczyła tysiąc osób. Jednym z prelegentów był ihumen Monasteru Simonos Petras archimandryta Elizeusz. Po uroczystej sesji arcybiskup Chryzostom wydał oficjalną kolację, podczas której arcybiskup Jerzy odczytał list metropolity Sawy skierowany do Jubilata, a także przekazał w prezencie arcybiskupowi Chryzostomowi II napisaną w Polsce ikonę Jezusa Chrystusa.

Kancelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski

Za: www.orthodox.pl

Zdjęcia: www.romfea.gr

Cofnij