Druga niedziela Wielkiego Postu we wrocławskiej katedrze

ks. Marcin Prokopiuk, 05.03.2018

W drugą niedzielę Wielkiego Postu, gdy nasza Duchowa Matka, Święta Cerkiew Prawosławna czci pamięć św. Grzegorza Palamasa – we wrocławskiej katedrze nabożeństwom przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński. Liturgii św. asystowali wikariusze katedry o. hieromnich Spirydon (Kuziak), ks. Igor Habura oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Podczas homilii władyka Jerzy objaśnił tekst perykopy ewangelicznej przypadającej na tą niedzielę w połączeniu z wkładem duchowym cerkiewnego życia św. Grzegorza Palamasa.

Podczas wieczornego nabożeństwa „Pasji” Jego Ekscelencji asystowali księża w osobach: proboszcza katedry ks. mitrata Jerzego Szczura, ks. mitrata Konstantego Marczyka, ks. mitrata Aleksandra Konachowicza, ks. hieromnicha Spirydona (Kuziaka), ks. Igora Habury oraz protodiakona Mieczysława Oleśniewicza. Po przeczytaniu ewangelicznych fragmentów o męce Pańskiej homilię wygłosił ks. mitrat Konstanty Marczyk. Następnie podczas śpiewu stichiry „Przyjdźcie, zawsze godnego pamięci wysławiajmy Józefa…” kapłani i wierni z czcią kłaniając się Świętemu Krzyżowi przystępowali do „jeleopomazanija” czynionego z rąk władyki Jerzego.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij