Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Redakcja, 07.03.2018

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

W dniu 6 marca br. pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów P.A.K.P.

Prace dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

Sprawy zewnętrzne:

Zapoznano się z sytuacją naruszenia dyscypliny cerkiewnej przez duchownych w Patriarchacie Ekumenicznym.

Zapoznano się z relacjami wzajemnymi pomiędzy Patriarchatem Bułgarskim a Cerkwią w Macedonii.

Na zaproszenie Patriarchy Rumuńskiego na V Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Sibiu wydelegowano Jego Ekscelencję Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego oraz dwie osoby z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Ustosunkowano się do zapytania Patriarchatu Rumuńskiego w sprawie sankcji wobec duchownych, którzy spowodowali nieumyślne wypadki samochodowe.

Zapoznano się z pismem Sekretarza Generalnego Światowej Rady Kościołów w sprawie 70. rocznicy ekumenicznej współpracy Kościołów.

Na dzień 25 sierpnia 2018 roku wyznaczono modlitwy w intencji zjednoczenia chrześcijan.

Przyjęto sprawozdania:

– z uroczystości 40-lecia arcypasterskiej służby Jego Eminencji Arcybiskupa Cypru i Nowej Justyniany Chryzostoma II,

– z dialogu prawosławno – żydowskiego,

– z 29 spotkania ogólnoprawosławnego nt. „Pseudoprorocy, pseudomisjonarze i czasy ostateczne”.

Delegowano przedstawicieli P.A.K.P. na:

– Zjazd Gnieźnieński – Jego Ekscelencję Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego, ks. dr. Arkadiusza Aleksiejuka i ks. Mariusza Radziwona,

– spotkanie Helleńskiego Towarzystwa Biblijnego, które odbędzie się w dniach 27 września -2 października 2018 roku w Eczmiadzynie, Armenia – Jego Ekscelencję Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza.

Spawy wewnętrzne:

Ustosunkowano się do pism Ministra Edukacji Narodowej z 19 i 21 lutego 2018 roku.

Przyjęto harmonogram uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Uroczystości odbędą się w każdej diecezji, centralne zaś w dniu 28 października 2018 roku w Warszawie.

Zapoznano się ze sprawozdaniami z życia poszczególnych diecezji i oceniono aktualny stan życia cerkiewnego w poszczególnych parafiach.

Opracowano harmonogram pobytu w P.A.K.P. Metropolity Ameryki i Kanady Tichona, w dniach 17-22 sierpnia 2018 roku oraz Patriarchy Aleksandryjskiego i całej Afryki Teodora, w dniach 17-25 września 2018 roku.

Ustalono, iż uroczystości poświęcenia i postawienia św. Krzyża na budującej się świątyni Hagia Sofia – Mądrości Bożej w Warszawie przy ul. Puławskiej 568, odbędą się w dniu 19 maja 2018 roku (sobota).

W związku z rocznicami jubileuszowymi w 2018 roku: Jego Eminencji, Metropolity Sawy, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Grzegorza ustalono, iż modlitwy dziękczynne odbędą się w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie oraz w Monasterze w Supraślu w dniach 20, 21 i 22 maja 2018 roku.

Przyznano nagrody dla duchowieństwa z okazji św. Paschy 2018 roku oraz Ordery Św. Marii Magdaleny:

Protojerejstwo:

ks. Jan Awksietijuk – Siemiatycze,

ks. Walerian Piotrowski – Białowieża,

ks. Jerzy Smoktunowicz – Pasynki,

ks. Dariusz Bojczyk – Rzeszów,

ks. Aleksander Aleksiejuk – Topolany,

ks. Justyn Jaroszuk – Sokółka,

ks. Jarosław Jaszczuk – Olsztyn

Palica:

ks. Michał Androsiuk – Ciechanowiec,

ks. Rustam Belov – Bielsk Podlaski,

ks. Grzegorz Naumowicz – Kuzawa,

ks. Marek Wasilewski – Trześcianka,

ks. Marek Drużba – Stary Kornin,

ks. Krzysztof Wojcieszuk – Bielsk Podlaski,

ks. Adam Lewczuk – Dubiny,

ks. Jerzy Klimiuk – Narewka,

ks. Daniel Popowicz – Prawosławny Ordynariat WP, Gdańsk,

ks. Mirosław Cidyło – Bartne,

ks. Jan Kiryluk – Białystok,

ks. Marek Kozłowski – Augustów

Krzyż z ozdobami:

ks. Mikołaj Białomyzy – Czeremcha,

ks. Julian Duda – Widowo,

ks. Anatol Jarmocik – Czeremcha,

ks. Andrzej Kos – Tyniewicze Duże,

ks. Paweł Nikitiuk – Kleszczele,

ks. Mirosław Świderski – Bielsk Podlaski,

ks. Jan Wołkowycki –Hajnówka,

ks. Jerzy Kulik – Warszawa,

ks. Bogumił Korniluk – Narew,

ks. Piotr Rajecki – Warszawa,

ks. Aleksy Kulik – Łosinka,

ks. Michał Kaczor – Warszawa,

o. ihumen Maksym (Kondratiuk) – Wysowa Zdrój,

ks. Andrzej Dudra – Zielona Góra,

ks. Jan Jakimiuk – Piotrków Trybunalski,

ks. Mirosław Antosiuk – Kalisz,

ks. Jarosław Antosiuk – Kraków,

ks. Dariusz Jóźwik – Gdańsk,

ks. Piotr Augustyńczyk – Białystok,

ks. Andrzej Misiejuk – Białystok,

ks. Włodzimierz Misijuk – Białystok,

ks. Piotr Pietkiewicz – Białystok,

ks. Mikołaj Słokotowicz – Białystok,

Ihumenia Agnia (Cicha) – Wojnowo,

Ihumenia Elżbieta (Krawczuk) – Turkowice

Order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia:

pułkownik rez. Andrzej Szutowicz – Stargard Szczeciński,

parafianie cerkwi św. Paraskiewy w Samborzu.

Wyznaczono ogólnometropolitalne kolekty:

Czerwiec 2018 – remont cerkwi w Gorlicach

Konto: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Nr 97 8627 001 2002 3008 3684 0001

Lipiec 2018 – remont cerkwi św. Olgi w Łodzi

Konto: PKO BP, Nr 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Sierpień 2018 – remont cerkwi w Rozdzielu

Konto: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Nr 97 8627 001 2002 3008 3684 0001

Wrzesień 2018 – remont cerkwi w Barlinku

Konto: BGŻ BNP PARIBAS, Nr 75 2030 0045 1110 0000 0363 7710

Październik 2018 – remont cerkwi w Bobolicach

Konto: BGŻ BNP PARIBAS, Nr 69 1600 1462 1818 5286 4000 0001

ks. Jerzy Doroszkiewicz

sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Za: www.orthodox.pl

Cofnij