Abp Jerzy przewodniczył rekolekcjom duchowieństwa Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego

Gabriel Masalski, 14.03.2018

W dniach 13-14 marca Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, przewodniczył Wielkopostnym rekolekcjom duchowieństwa Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Rekolekcje odbyły się w Kaplicy Prawosławnego Ordynariatu przy ulicy Stefana Banacha w Warszawie. Wzięli w nich udział wszyscy pracownicy Ordynariatu.

Wieczorem, 13 marca sprawowane było nabożeństwo Jutrzni oraz Pierwszej Godziny. Następnego dnia abp Jerzy w asyście sześciu duchownych i protodiakona sprawował Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów, podczas której nagrodził ks. prot. kmdr. por. Daniela Popowicza prawem noszenia palicy, oraz ks. mgr. Remigiusza Sosnowego prawem noszenia kamiławki. Podczas nabożeństw śpiewał chór kapelanów i psalmistów pod dyrekcją ks. kpt. Łukasza Goduna. Po zakończeniu Liturgii władyka Jerzy wręczył awanse wojskowe prawosławnym kapelanom Wojska Polskiego.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij