Rekolekcje duchowieństwa diecezji wrocławsko - szczecińskiej

ks. Mariusz Synak, 19.03.2018

Wrocławska katedra pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy stała się 16 marca miejscem dorocznych rekolekcji dla kleru diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Spotkanie rozpoczęło się zaupokojną jutrznią, w czasie której duchowni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu Spowiedzi. Dzień pierwszy zakończył się krótkim zebraniem organizacyjnym i wieczornym posiłkiem w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach kurii, na którym władyka Jerzy poruszył kilka bieżących spraw diecezjalnych i przedstawił plany na najbliższą przyszłość.

W sobotni ranek, 17 marca,celebrowano świętą Liturgię, którą odprawił JE ks. abp Jerzy – ordynariusz wrocławsko-szczeciński w asyście zebranych duchownych. W słowie skierowanym do zebranych władyka Jerzy podkreślił konieczność przeżywania własnej grzeszności: „Kapłan powinien być mistrzem pokajania. Niedosyt pokajania, tęsknota za nim i stałe poczucie własnej grzeszności powinno towarzyszyć kapłanowi stale, a zwłaszcza przed przystąpieniem do celebracji św. Liturgii […] Drugi wymiar rekolekcji (prócz możliwości spowiedzi) to wymiar wspólnotowy. Wśród apostołów wybuchały spory, podobna pokusa dotyka duchownych. Spotkanie eucharystyczne to wyraz najdoskonalszego sposobu wyrażania jedności – nie tylko między kapłanami, ale i wszystkimi ludźmi. Łącząc się z Chrystusem eucharystycznie łączymy się z każdym człowiekiem”.

Władyka wskazując na konieczność ciągłości stanu pokajania zachęcił również do zgłębiania pism śww. Ojców-ascetów.

Liturgia stała się okazją do postrzyżyn lektorskich Dawida Dubeca (parafia pw. św. Mikołaja w Szczecinie) i nagrodzenia w imieniu św. Soboru krzyżem z ozdobami ks. Andrzeja Dudry (parafia w Zielonej Górze) oraz nagrodami diecezjalnymi (kamiławkami) trójki duchownych: ks. Mariusza Kiślaka, dyrektora Domu Opieki w Cieplicach i zarazem proboszcza wałbrzyskiej parafii, ks. Jarosława Szmajdy (Gorzów Wielkopolski) oraz ks. Igora Habury (Wrocław, Samborz).

Wrocławski ordynariusz podpisał również kilka nowych antyminsów, które mają zastąpić starsze, wymagające wymiany, a używane dotychczas na niektórych parafiach.

Zdjęcia: ks. Igor Habura, Gabriel Masalski, Jan Demczuk

Cofnij