Uroczystości w Hiszpanii

ks. Paweł Stefanowski, 04.08.2017

Z błogosławieństwa J.E. Najprzewielebniejszego Jerzego Arcybiskupa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, 02 sierpnia 2017 r. w dniu pamięci Św. Serafina z Sarowa w La Nucia, w prowincji Alicante, w Walencji, ks. prot. Paweł Stefanowski proboszcz Parafii św. Mikołaja w Szczecinie, wziął udział w uroczystym pierwszym nabożeństwie na placu, na którym powstanie nowa prawosławna świątynia oraz Centrum Społeczne Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Hiszpanii . Nabożeństwu przewodniczył J.E. Najprzewielebniejszy Nestor biskup korsuński z Paryża w asyście duchowieństwa RKP Moskiewskiego Patriarchatu z Hiszpanii i Rosji oraz gości przybyłych z Polski.

Należy podkreślić, iż obecny proboszcz Prawosławnej Parafii św. Serafina w Benidorm, ks. Adam Kondraciuk, rozpoczynający budowę nowej świątyni pochodzi z Polski z Białegostoku. Przez wiele lat był związany z naszą diecezją, a swoje pierwsze kroki w pracy na rzecz Cerkwi poczynił na Pomorzu Zachodnim, będąc w latach 1999-2007 dyrygentem chóru szczecińskiej konkatedralnej Cerkwi św. Mikołaja oraz założycielem chóru Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej „Błahodar”, który powstał w 2005 roku.

Cofnij