Spotkanie BMP w parafii św. Trójcy w Lubinie

ks. Marek Kiślak, 27.03.2018

25 marca w domu parafialnym parafii św. Trójcy w Lubinie odbyło się II Terenowe Spotkanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Celem spotkania było przybliżenie działalności jak również zaproszenie do współpracy i udziału w inicjatywach bractwa młodzieży.

Prezentację o bractwie przedstawiła Daria Kuziak. W dyskusji, proboszcz ks. Bogdan Repeła przywołał przykłady z życia lubińskiej parafii, jak inicjatywy młodzieży przyczyniły się do zbliżenia parafii ze społeczeństwem Lubina.

Zgodnie stwierdzono, że jednym z głównych celów Bractwa Młodzieży Prawosławnej jest twórcze działanie na rzecz cerkwi i chrześcijańskich wartości. Przejawem realizacji ideałów bractwa było wspólne robienie pisanek. Uczestników spotkania, z tradycyjną techniką woskową, zapoznała Emilia Repeła, natomiast ks. Bogdan Repeła przybliżył źródło tradycji i symbolikę malowania jajek przed świętem Paschy.

Zarząd Bractwa BMP Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej pragnie podziękować młodzieży za przyjęcie zaproszenia, a proboszczowi ks. Bogdanowi Repeła wraz z matuszką za zorganizowanie spotkania i miłą atmosferę.

Terenowe Spotkania z BMP są inicjatywą diecezjalnego zarządu bractwa. Zarząd BMP Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej postawił sobie za cel odwiedzenie wszystkich parafii diecezji, aby poprzez nawiązywanie kontaktów z jak najszerszym gronem młodzieży podejmować wspólne działania dla dobra cerkwi prawosławnej.

Zdjęcia: ks. Marek Kiślak, ks. Bogdan Repeła

Cofnij