Niedziela Palmowa we wrocławskiej katedrze

lektor Gabriel Masalski, 02.04.2018

W ostatnią niedzielę przed Świętem Paschy, Cerkiew wspomina wjazd Chrystusa do Jerozolimy, zwany również Niedzielą Palmową. Tego dnia we wrocławskiej katedrze, w asyście katedralnego duchowieństwa oraz zebranych wiernych, Boskiej Liturgii przewodniczył zwierzchnik Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Jego Ekscelencja abp Jerzy. Władyka w słowie skierowanym do zebranych podkreślał zbawcze konsekwencje świętowanego wydarzenia. Zwrócił uwagę, że uroczysty wjazd Chrystusa do Świętego Miasta był niejako bramą wiodącą nas przez Golgotę do Paschy. Niedziela Palmowa, wraz z ciągle towarzyszącą nam radością ze wskrzeszenia Łazarza, jest przedsmakiem Paschalnego szczęścia. Pomimo, iż jest wydarzeniem zwiastującym tragiczne wydarzenia Wielkiego Tygodnia, dla nas prawosławnych jest przede wszystkim zapowiedzią naszego własnego zmartwychwstania.

Oprócz świętowania tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, wielką radością był również fakt, iż ponad setka wiernych przystąpiła do Eucharystii.

Po zakończeniu Liturgii władyka, przy śpiewie troparionu święta, dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych zielonych gałązek roślin, symbolizujących palmy, którymi 2000 lat temu tłumy witały samego Chrystusa.

Zdjęcia: Jan Demczuk

Cofnij