Wielki Czwartek

lektor Gabriel Masalski, 06.04.2018

W Wielki Czwartek Arcybiskup Jerzy przewodniczył nabożeństwom Wielkiego Tygodnia sprawowanym we wrocławskiej katedrze.

Rano Władyka Jerzy w asyście duchowieństwa wrocławskiej katedry przewodniczył Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego. W tym dniu Cerkiew Prawosławna wspomina Mistyczną Wieczerzę, podczas której Jezus Chrystus ustanowił świętą Eucharystię. W słowie skierowanym do wiernych Arcypasterz zwrócił uwagę na ważność tego Świętego Sakramentu w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina, a także na częstotliwość przystępowania oraz przygotowanie się po przyjęciu św. Darów.

Wieczorem Arcybiskup Jerzy sprawował nabożeństwo Jutrzni Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii o Mękach Chrystusa.

Zdjęcia: Gabriel Masalski, Jan Demczuk, Eliasz Hunczak

Cofnij