Dzień urodzin abp. Jerzego

Anna Sydoruk, 04.08.2017

Dzień urodzin biskupa Jerzego zbiega się z dniem pamięci św. równej apostołom Marii Magdaleny. Władyka Jerzy urodził się w dniu 4 sierpnia 1974 r. w Białymstoku. W wieku 15 lat wstąpił do Męskiego Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, rozpoczynając jednocześnie naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 1993, zdając równocześnie egzamin dojrzałości. W 1993 rozpoczął w trybie zaocznym studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Następnie został skierowany do kontynuowania nauki na wydziale teologii Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego. W styczniu 2003 r. obronił pracę doktorską na temat: „Mistyka światła w tradycji Kościoła Wschodniego”. 28 listopada 2006 r., decyzją Soboru Biskupów PAKP został podniesiony do godności biskupiej jako biskup-wikariusz diecezji warszawsko-bielskiej z tytułem biskupa siemiatyckiego, zaś w dniu 9 czerwca 2010 r. Sobór Biskupów PAKP wybrał go na stanowisko Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego. Decyzją Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego z dnia 5 czerwca 2014 r., bp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Dnia 18 czerwca decyzją soboru biskupów abp. Jerzy został wprowadzony na Katedrę Prawosławnych Biskupów Wrocławskich i Szczecińskich.

Mnohaja leta Władyko! εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα!

Cofnij