Niedziela świętych Niewiast Niosących Wonności we wrocławskiej katedrze

lektor Gabriel Masalski, 22.04.2018

W trzecią niedzielę po święcie Paschy Cerkiew wspomina pamięć świętych Niewiast Niosących Wonności oraz świętych Józefa z Arymatei i Nikodema. W tradycji prawosławnej jest to dzień kobiet.

Nabożeństwom we wrocławskiej katedrze w tym dniu przewodniczył J.E. Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy. W sobotę w asyście duchowieństwa katedralnego władyka przewodniczył Całonocnemu Czuwaniu, natomiast w niedzielę celebrował główną Świętą Liturgię. Hierarsze asystował ks. hieromnich Spirydon (Kuziak) oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

W kilku słowach do wiernych władyka przedstawił postacie Niewiast Niosących Wonności oraz Józefa z Arymatei i Nikodema. Hierarcha złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietom, kładąc nacisk na ich ogrom w znaczeniu życia Cerkwi.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij