Koncert Paschalny w Świdnicy

ks. Piotr Nikolski, 02.05.2018

29 kwietnia w Parafii pw. Świętego Mikołaja odbył się kolejny Koncert Paschalny z udziałem poznańskiego chóru „Partes”, który wystąpił w Świdnicy po raz pierwszy. Prowadzony przez Michała Łaszewicza zespół profesjonalnych muzyków specjalizuje się w tradycji śpiewu cerkiewnego z terenów dawnej Rzeczpospolitej, jak również z różnych regionów dawnej Rusi.

Podczas koncertu zabrzmiały utwory z różnych tradycji śpiewaczych w tym kijowskiej i nowogrodzkiej, w których było widać jak różnie mogła się rozwijać starożytna tradycja chorału bizantyjskiego. Osobliwością koncertu był utwór w stylu nowogrodzkiego śpiewu liniowego, unikalnego odgałęzienia chorału neumatycznego, zaskakującego wzorca średniowiecznej awangardy. Słuchacze dowiedzieli się o miejscu poszczególnych hymnów w liturgii i cechach różnych ośrodków tradycji śpiewu cerkiewnego. Kierownik zespołu chwalił akustykę i atmosferę cerkwi, jak też dyscyplinę publiczności, która nie zakłócała powagi śpiewanych modlitw oklaskami, a jedynie na koniec występu wyraziła swój podziw dla kunsztu śpiewaków i dyrygenta.

Organizator zaliczył koncert za jeden z najbardziej udanych koncertów Paschalnych i Zadusznych w ponad dziesięcioletniej historii świdnickiej parafii.

Zdjęcia: archiwum parafii

Cofnij