Otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego

red. POWP, 03.05.2018

30 kwietnia br. odbyło się oficjalnie otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Na uroczystość przybył zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita warszawski i całej Polski Sawa, generalicja, oficerowie, żołnierze i funkcjonariusze, pracownicy cywilni wojska, a także inni zaproszeni goście.

U progu nowej świątyni ordynariatu pw. św. Jerzego Zwycięzcy nastąpił symboliczny akt przecięcia wstęgi, którego dokonali: metropolita Sawa, gen. bryg. Jan Dziedzic ze Sztabu Generalnego WP oraz arcybiskup Jerzy – Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, arcybiskup wrocławski i szczeciński. W świątyni metropolita Sawa, w asyście arcybiskupa Jerzego oraz wyznaczonych kapelanów, odprawił ryt „poświęcenia nowego domu”. Po odśpiewaniu trzykrotnego Mnogaja Leta, głos zabrał gospodarz arcybiskup Jerzy, który powiedział m.in.:

„… Prawie ćwierć wieku czekaliśmy na ten moment, kiedy z woli Bożej będziemy mogli przekroczyć próg nowej siedziby Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, a co ważniejsze próg nowej i centralnej świątyni wojskowej w Warszawie.

Za minione 25 lat ordynariat korzystał z gościny budynków kurii arcybiskupiej w Białymstoku, później Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, następnie jednostki wojskowej przy ulicy Banacha 2. Przez 15 lat życie liturgiczne ordynariatu odbywało się w podziemiach. Zorganizowanie centralnych nabożeństw, w tym ingresów, było możliwe dzięki gościnności warszawskiej katedry metropolitalnej św. Marii Magdaleny. Wszyscy pokochaliśmy jednak tamtą naszą kaplicę, bo chociaż mała i ciasna, ale pozwała nam na najważniejsze – na sprawowanie św. Liturgii, na modlitwę w intencji Wojska Polskiego i innych Służb Mundurowych.

Obecny dzisiaj wśród nas zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – pierwszy Ordynariusz Wojskowy po restytucji ordynariatu – metropolita warszawski i całej Polski gen. bryg. prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak) miał najtrudniej, bo zaczynał od początku. Pracował na nieuprawionym gruncie. Opierał się często o biskupią intuicję. Dlatego doskonale wie, co czuje dzisiaj jego następca. To dzięki Eminencji ordynariat zaczął nie tylko istnieć, ale przede wszystkim żyć. Dzisiaj obecność Eminencji jest dla mnie osobiście i wszystkich kapelanów wojskowych nieoceniona. Dziękuję za to Eminencji jako wojskowy biskup, wychowanek i duchowy syn.

Z duchowym wzruszeniem wspominam śp. arcybiskupa gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego). To właśnie za jego czasów ordynariat otrzymał czasową siedzibę przy ulicy Banacha 2, gdzie gościł przez 15 lat. Tam przez kilka dni wystawiona była jego trumna po katastrofie smoleńskiej, dlatego tamto miejsce nigdy nie będzie nam obojętne. Po arcybiskupie Mironie otrzymałem w spadku gotową dokumentację nowej siedziby i katedry wojskowej przy ulicy Batorego 5, której nie udało się nam wybudować. Przyczyny tego faktu pozostawiam historii i wyrokom Bożym.

Od dzisiaj ta piękna świątynia św. Jerzego Zwycięzcy, w której się znajdujemy – męczennika i żołnierza, w porozumieniu i za zgodą Jego Eminencji metropolity Sawy, staje się nie tylko warszawską parafią wojskową, ale również siedzibą prawosławnych ordynariuszy wojskowych.”

Następnie głos zabrał gen. bryg. Jan Dziedzic oraz metropolita Sawa, który w swoim słowie dokonał głębokiej retrospekcji życia ordynariatu. Ze wzruszeniem opowiadał o swoich doświadczeniach w wojsku, które zachował w swej pamięci jako pierwszy ordynariusz wojskowy. Pozdrawiając wszystkich, życzył błogosławieństwa Bożego dla nowego przybytku i pracowników ordynariatu.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości arcybiskup Jerzy oprowadził metropolitę Sawę po nowym obiekcie – jego części sakralnej i administracyjnej.

Na ceremonię otwarcia nowej siedziby ordynariatu przybyli także: Biskup Polowy WP Józef Guzdek, Ewangelicki Biskup Wojskowy Mirosław Wola, biskup łódzki i poznański Atanazy, biskup hajnowski Paweł, biskup supraski Andrzej, Attaché Grecji, Bułgarii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Mołdawii. Gośćmi wyjątkowymi byli wojskowi duchowni z Mołdawii i Słowacji.

Uroczystość zakończyła wspólna agapa.

Zdjęcia: Marta Łuksza

Za: www.orthodox.pl

Cofnij