Pierwsze święto patronalne wojskowej parafii w Warszawie

ks. Łukasz Godun, 06.05.2018

Nowa cerkiew warszawskiej parafii wojskowej w Warszawie obchodziła pierwsze święto swojego patrona – św. wmęcz. Jerzego Zwycięzcy.

Liturgicznym uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

W wigilię święta hierarcha odprawił nabożeństwo całonocnego czuwania wraz z litiją i błogosławieństwem płodów ziemi (chleba, pszenicy, wina i oleju) ku czci wielkiego męczennika za wiarę, patrona żołnierzy i nowej świątyni wojskowej w Warszawie, św. Jerzego Zwycięzcy. W końcu tego nabożeństwa, została odprawiona również litija za duszę, zmarłego tegoż dnia o poranku, ks. prot. prof. zw. płk. rez. Mariana Bendzy, wieloletniego kapelana, kanclerza Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

W dniu święta, które w tym roku zbiegło się z kolejną niedzielą okresu Paschy Chrystusowej, przy biciu cerkiewnych dzwonów, hierarchę powitały dzieci, parafianie oraz proboszcz ks. mitrat płk Eugeniusz Bójko wraz z duchowieństwem. Podczas św. Liturgii śpiewał kilkudziesięcioosobowy chór parafialny pod dyr. lektora Tomasza Pieczarki, zaś przy biskupiej liturgii posługiwał protodiakon Mirosław Demczuk.

Przed aklamacją rozpoczynającą Boską Liturgię, Władyka Jerzy udzielił chirotesji lektorskiej oraz święceń subdiakonatu Michałowi Moczarskiemu, który wkrótce miałby dostąpić również sakramentu kapłaństwa – diakonatu.

Arcybiskup Jerzy zwrócił się do wiernych w słowach homilii nt. ewangelicznego wspomnienia rozmowy Jezusa Chrystusa z Samarytanką. Władyka szeroko nakreślił drogi poszukiwania Wody Życia – Zmartwychwstałego Zbawiciela naszego i Boga, Jezusa Chrystusa.

Na koniec św. Liturgii oddano cześć świętemu Jerzemu Zwycięzcy oraz odśpiewano polichronion (mnogaja leta).

Jego Ekscelencja złożył świąteczne życzenia rekordowo licznie zebranym wiernym i duchowieństwu. Słowa podziękowań i pozdrowień popłynęły również pod adresem Władyki, które w imieniu całej społeczności parafialnej złożył ks. Eugeniusz Bójko.

Pierwsze święto patronalne warszawskiej parafii wojskowej zakończyło spotkanie przy wspólnym paschalnym posiłku.

zdjęcia i tekst: za orthodox.pl

Cofnij