Jubileusze metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy

Sławomir Kiryluk, 21.05.2018

Za: www.orthodox.pl

„Wasza Eminencjo! Witamy Was w Supraskim Monasterze, prosimy o modlitwy i błogosławieństwo, byśmy byli silni w prawosławnej wierze” – tak zwierzchnika naszej Cerkwi, metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę, świętującego 20-lecie objęcia tronu metropolitów warszawskich i całej Polski oraz 80-lecie urodzin przywitała supraska młodzież i dzieci.

20 maja 2018 r., gdy Cerkiew prawosławna świętowała pamięć Świętych Ojców I Soboru Powszechnego, w największej monasterskiej świątyni w Supraślu – soborze Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy zebrało się liczne grono hierarchów i duchowieństwa, by wspólnie służąc św. Liturgię, zjednoczyć się wokół św. prestoła z okazji jubileuszy Jego Eminencji.

Przed rozpoczęciem św. Liturgii zebranych powitał arcybiskup białostocki i gdański Jakub, który podkreślił, że Supraśl to ważne i bliskie miejsce dla każdego prawosławnego w Polsce, ale w szczególności dla metropolity Sawy, który po objęciu w 1981 r. Diecezji Białostocko-Gdańskiej podjął starania o zwrot dla Cerkwi prawosławnej ruin cerkwi Zwiastowania, a nieco później całego kompleksu monasterskiego i rozpoczął rekonstrukcję cerkwi, a także odradzał życia monastycznego. To wielkie dzieło jest dziś symbolem całej działalności metropolity. Tu, jak w soczewce skupia się charakter działalności Jego Eminencji. „Bóg w swojej opatrzności postawił metropolitę Sawę w tym okresie historii, by Boże dzieła realizowane były rękoma Eminencji” – podkreślał arcybiskup.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 św. Liturgią. Rozbrzmiewały ektenije w języku cerkiewnosłowiańskim, polskim i greckim. Czytano jeden z ostatnich fragmentów Dziejów Apostolskich, utwierdzający w wierze w Zmartwychwstanie Chrystusa oraz Ewangelię, przesłaniem której było wyjaśnienie Wniebowstąpienia, a także przygotowanie do święta obchodzonego za tydzień – Zesłania Świętego Ducha na apostołów. Chóralne hymny i zawołania wznosił do Boga w imieniu przybyłych wiernych chór parafialny. Rozbrzmiewały starożytne melodie serbskie (mające związek z krajem, z którego pochodzi niebiański patron metropolity – św. Sawa Serbski), supraskie i łemkowskie.

Na uroczystości przybył cały episkopat Cerkwi prawosławnej w Polsce oraz przedstawiciel patriarchy konstantynopolitańskiego arcybiskup Telmessos Hiob, przedstawiciele patriarchy moskiewskiego i całej Rusi metropolita smoleński Izydor i biskup jużnieński Diodor, przedstawiciel metropolity Ziem Czeskich i Słowacji archimandryta Serafin, przedstawiciel metropolity całej Ameryki i Kanady ks. Daniel Andrejuk. Kościół rzymskokatolicki reprezentował biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, a władze państwowe m.in.: Grażyna Ignaczak-Bandych – dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta RP. Obecni byli ambasadorowie: Republiki Białoruś, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Serbii; posłowie na Sejm RP, władze samorządowe: wojewodowie i marszałkowie województw mazowieckiego i podlaskiego, prezydenci miast, burmistrzowie, starości i wójtowie, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele wojska, policji, straży granicznej i pożarnej, lasów państwowych, służb celnych, skarbowych, więziennych oraz służby zdrowia.

Po św. Liturgii odsłużony został molebień w intencji zwierzchnika naszej Cerkwi. Następnie Jego Eminencja metropolita Sawa skierował do zebranych głębokie w swej wymowie słowo. Zwrócił w nim uwagę na to, jak w historycznym okresie 100-lat niepodległości Rzeczpospolitej wpisuje się życie Cerkwi prawosławnej w Polsce i jego jako Jej zwierzchnika. Przywołał słowa ap. Pawła, który w Liście do Efezjan (3,10) pisze, że Mądrość Boża objawiła się i pomnaża przez Cerkiew. „Ona, Matka, św. Cerkiew stale przypomina słowa Króla Dawida: Pan jest pasterzem twoim. Niczego ci nie braknie. Duszę twoją pokrzepia. Wiedzie cię ścieżkami sprawiedliwości. Zła się nie lękaj. On jest z tobą. Dobroć i łaska towarzyszyć ci będą przez wszystkie dni życia twojego… (Ps 22). Mądry Salomon zaś rekomenduje: aż do śmierci zmagaj się o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie (Syr4,32)” – przytaczał słowa z Pisma Świętego Jego Eminencja.

Wspominał o wartościach, jakie towarzyszyły mu przez całe dotychczasowe życie. Mówił, że cokolwiek dobrego udało mu się dokonać, uczynił to dzięki woli i pomocy Bożej, wsparciu hierarchów, duchowieństwa i wiernych, mając świadomość, że „Bóg jest miłością i przebywając w miłości Boga, przebywamy w Bogu, a On w nas”. Metropolita dziękował Bogu, za Jego Opatrzność, za wszystkie Jego dary dla naszej Cerkwi: dar mądrości, którą obdarzył hierarchów, duchowieństwo, mnichów, mniszki i wiernych, dar wytrwałości, za miłość do Prawosławia i bliźnich, za odwagę, by bronić swe cerkiewne przekonania i dziedzictwo. Dziękował wszystkim za to, że „są i za to, jacy są”. „Wszyscy razem bowiem pokonują fobie lat powojennych, poczynając od 1918 r. i ukazują dzisiejszemu polskiemu społeczeństwu piękno i pożyteczność Prawosławia” – mówił. Dziękował władzom państwowym – centralnym, lokalnym i samorządowym za umiejętność widzenia w Prawosławiu partnera i świadomość, że wnosi ono przy zachowywaniu symbiozy wiele dobrego dla Ziemi Ojczystej. Dziękował zwierzchnikom lokalnych Cerkwi i biskupom Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej za wspólnie głoszoną miłość chrześcijańską, wzajemne zrozumienie i szacunek.

Jubilata w imieniu Świętego Soboru Biskupów pozdrowił arcybiskup Abel, przybyły z ziem, które zrodziły metropolitę Sawę. Zwrócił uwagę, że ziściły się wszystkie marzenia tamtych czasów i dziś 90% duchowieństwa to wychowankowie Eminencji. Mówił o mających miejsce dzień wcześniej, chwilach wielkiej radości związanych z pierwszą św. Liturgią i ustawieniem św. krzyża na cerkwi św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie. „Cerkiew ta jawi się niczym pomnik zmagań minionego stulecia, a jak w imieniu patriarchy konstantynopolitańskiego powiedział arcybiskup Hiob, metropolita jest nie tylko zwierzchnikiem Cerkwi, ale i wcieleniem tej świątyni” – mówił. Metropolita smoleński Izydor w swym wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę, że pełnię szczęścia otrzymuje się będąc członkiem Cerkwi. Następnie nastał czas na kolejne uroczyste życzenia i gratulacje, m.in. od rzymskokatolickiego biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, posłów na Sejm RP, władz samorządowych, pozdrowienia w imieniu prezydenta Ukrainy, za to, że syn ziemi chełmskiej opiekuje się Ukraińcami przebywającymi w Polsce.

Z okazji podniosłego jubileuszu Jego Eminencja metropolita Sawa został nagrodzony przez marszałka województwa mazowieckiego Medalem „Pro Masovia” oraz marszałka województwa podlaskiego Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego, zaś Zarząd Żołnierzy Wojska Polskiego uhonorował Jubilata Złotym Krzyżem z Gwiazdą.

Uroczystość zakończył obiad w Akademii Supraskiej.

W swym wystąpieniu do zgromadzonych metropolita Sawa wspominał, jak rozpoczynano razem śpiewać w supraskiej świątyni, gdy zaczęła się ona odradzać. „Przyszliśmy tutaj na gruzy, a dzisiaj mamy piękny obiekt – jedyną cerkiew obronną w RP tego typu” – mówił. W jej wnętrzach aktualnie dało się zauważyć mnóstwo dekoracji kwiatowych, przygotowanych przez supraskie siestryczestwo. Symbolika świątyni wybranej na uroczystości była bardzo wyraźna. Po zakończeniu kolejnego etapu prac budowlano – remontowych nadszedł czas wykańczania wnętrz. Mamy nadzieję, że Opatrzność Boża i dar mądrości, którą obdarzeni są hierarchowie naszej Cerkwi, duchowieństwo, mnisi i mniszki sprawią, że dalej wszyscy płonąć będą miłością do Prawosławia i bliźnich, będą bronić swych cerkiewnych przekonań i dziedzictwa oraz dobrze ubogacać wnętrza wiernych – ich dusze i serca.

Zdjęcia: Jarosław Charkiewicz

Cofnij