Białystok: jubileusz arcybiskupa Jakuba

za www.orthodox.pl, 23.05.2018

22 maja br. białostocka parafia katedralna św. Mikołaja Cudotwórcy obchodziła święto swego patrona. Świętej Liturgii w dniu święta przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście episkopatu naszej Cerkwi.

W przededniu Jego Eminencja przewodniczył również całonocnemu czuwaniu. Nabożeństwa swym śpiewem uświetniły dwa parafialne chóry: „Aksion” pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza i chór młodzieżowy kierowany przez Joannę Jurczuk.

Metropolita Sawa na zakończenie liturgicznych uroczystości powiedział, że dzisiejsza św. Liturgia była szczególna, gdyż zebrali się na niej niemal wszyscy biskupi naszej lokalnej Cerkwi, a do świątyni przybyli również wszyscy najważniejsi przedstawiciele władz regionu i miasta Białystok. Białostocki sobór wypełnił się też licznie zebranymi wiernymi. „Pierwszym powodem, dla którego dziś wszyscy tu jesteśmy – podkreślił metropolita Sawa – jest wielka cześć, jaką darzymy św. Cudotwórcę z Miry Licyjskiej. Drugim ważnym wydarzeniem jest jubileusz 20-lecia chirotonii biskupiej arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba”. Z tej też okazji Jego Eminencja, w imieniu Świętego Soboru Biskupów, nagrodził arcybiskupa Jakuba Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami. Zwierzchnik Cerkwi w Polsce, wręczając też Jubilatowi pamiątkową panagię, podkreślił, że w posłudze biskupiej bardzo ważna jest mądrość, rozwaga, spokój, czyli cechy, które charakteryzują arcybiskupa Jakuba. Metropolita, w imieniu naszej Cerkwi, podziękował również gospodarzowi Diecezji Białostocko-Gdańskiej za trud, jaki niesie od dwóch dekad na Podlasiu.

Jubileuszowe życzenia pod adresem arcybiskupa Jakuba padły również z ust władz samorządowych, rządowych, parlamentarzystów oraz licznie zebranych kapłanów i wiernych.

protodiakon Wiaczesław Perek

Zdjęcia: Jarosław Charkiewicz i Michał Dziewiatowski

Cofnij