Wizyta Prawosławnego Krajowego Kapelana Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku

ks. Marek Bonifatiuk, 25.05.2018

W dniach 13-14 maja na terenie Dolnego Śląska przebywał o. ihumen Sergiusz Matwiejczuk Krajowy Kapelan Straży Pożarnej. Dnia 13 maja za zgodą i błogosławieństwem abp. Jerzego modlił się za strażaków na Boskiej Liturii w cerkwi katedralnej. Następnie wraz z ks. Markiem Bonifatiukiem wojewódzkim kapelanem Straży Pożarnej uczestniczył w Dolnośląskim Święcie Straży Pożarnej na Wrocławskim rynku i Placu Wolności.

Tego samego dnia kapelanii na zaproszenie druhów Jarosława Śliwy, oraz Wojciecha Sukty laureatów strażackiego konkursu „Florian” 2018 za projekt „KORYTARZ ŻYCIA”, odwiedzili OSP w Ujeździe Górnym i Czernej. Efektem tej wizyty jest filmik „KORYTARZ ŻYCIA - KAPELANI O AKCJI!”, którym kapelani włączyli się do propagowania tej szczytnej i potrzebnej akcji (https://www.youtube.com/watch?v=BkNc_aAs-Ss ). Dnia 14 maj kapelani w pierwszej kolejności odwiedzili Komendę Miejską Straży Pożarnej w Legnicy gdzie zostali serdecznie przyjęci przez komendanta bryg. Zdzisława Sokoła. Zostali zaznajomieni z strukturą i funkcjonowaniem Straży Pożarnej na ziemi Legnickiej. Kolejnym etapem podróży był Lubin. Zanim księża dotarli do Komendy PSP zostali bratersko przyjęci przez ks. prot. Bogdana Repełę, który pokazał cerkiew i opowiedział jej historię. Kapelanii mogli podziwiać powstające polichromie i zamienić słowo z ich twórcą Oleksijem Adamczukiem.

W Komendzie Powiatowej PSP oczekiwał ich już komendant mł. bryg. Eryk Górski, który przybliżył kapelanowi krajowemu życie lubińskiej placówki. Zwrócił uwagę na bardzo dobre relacje pomiędzy strażakami rzymskokatolickimi i prawosławnymi. Jako przykład podał fakt, że czasie świąt rzymskokatolickich, służby biorą strażacy prawosławni a na prawosławne święta jest na odwrót. Po przyjemnym pobycie w Lubinie księża ciepło i rodzinnie zostali przyjęci na plebanii w Rudnej przez dziekana lubińskiego ks. mitrata Sławomira Kondraciuka i matuszkę Marię. Danym im było podziwiać zakończone prace nad polichromiami w miejscowej cerkwi.

Kolejnym ważnym etapem w podróży po jednostkach Straży Pożarnej była OSP Zimna Woda. Po odwiedzinach w miejscowej plebanii wraz z proboszczem ks. prot. Jerzym Maliszem, kapelanii udali się do remizy. Tam oczekiwali na nich Prezes OSP w Zimnej Wodzie dh Grzegorz Obara, Naczelnik dh Stanisław Baraniak wraz z strażakami. Na miejscu księża mogli się zapoznać ze sprzętem, jaki dysponują strażacy. Wizyta prawosławnego kapelana była tym bardziej szczególna, że gros strażaków stanowią Łemkowie, parafianie miejscowej parafii prawosławnej. Dało się to wyczuć szczególnie w ciepłym, serdecznym i rodzinnym przyjęciu, jakie zostało zgotowane kapelanom przez miejscowych druhów. Ksiądz ihumen Sergiusz był pod wielkim wrażeniem tego jak został przyjęty w Zimnej Wodzie. Księża znaleźli też czas by odwiedzić cerkiew w Zimnej Wodzie, pierwszą na zachodzie Polski pokrytą w pełni polichromiami.
Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z emerytami pożarnictwa. Wizyta na Dolnym Śląsku ukazała Kapelanowi Krajowemu na fakt, że w miejscowych strukturach Straży Pożarnej zarówno państwowej jak i ochotniczej jest dużo strażaków prawosławnych.

Cofnij