Pięćdziesiątnica we wrocławskiej Katedrze

Redakcja, 27.05.2018

W wigilię święta Św. Trójcy, 26 maja br., arcybiskup Jerzy w asyście duchowieństwa katedralnego przewodniczył Całonocnemu Czuwaniu. Pięknie ozdobiona świątynia, zielone szaty, śpiew chóru katedralnego oraz głęboka hymnografia harmonijnie podkreślały piękno zielonych świat – początku nowotestamentowego życia Cerkwi. Na nabożeństwo wieczorne licznie przybyli wrocławscy parafianie. Nazajutrz, w sam dzień święta Św. Trójcy, we wrocławskiej Katedrze odprawione zostały zwyczajowo dwie liturgie – pierwsza o 8.30 w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego, a druga o 10.00 na głównym ołtarzu Katedry, której przewodniczył arcybiskup Jerzy w asyście hieromnicha Spirydona, ks. Igora Habury oraz protodiakona Mieczysława Oleśniewicza.
Przy licznie zgromadzonych wiernych, po św. Liturgii, odprawiono tradycyjną wieczernię z czytaniem modlitw „na kolanach”. Po zakończeniu liturgicznych uroczystości z okolicznościową homilią zwrócił się do wiernych władyka Jerzy. Podkreślił on, że wiara w Jedynego Boga w Trójcy Świętej jest największym dowodem na nieziemskie pochodzenie naszej wiary. Przybliżając naukę Cerkwi o Świętej Trójcy, arcybiskup Jerzy życzył wszystkim łaski Św. Ducha. Zwrócił też uwagę na obecność Świętego Ducha i jej charakter oraz przejawy w Cerkwi, świecie i ludziach.

Cofnij