I Spowiedź w Studzionkach

Olga Sorokanycz, 04.06.2018

W dniu 3 czerwca w niedzielę Wszystkich Świętych w cerkwi pw. św. św. Kosmy i Damiana w Studzionkach pięcioro dzieci przystąpiło po raz pierwszy do sakramentu Świętej Spowiedzi. Również po raz pierwszy w historii parafii podczas takiej uroczystości Święta Liturgia sprawowana była przez ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej J. E. Arcybiskupa Jerzego, co sprawiło, że dzień ten stał się wyjątkowym i nie powtarzalnym.

Władyce towarzyszyli o.Sławomir Sorokanycz – proboszcz parafii, o.hieromich Spirydon ( Kuziak ) oraz o. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – sekretarz kancelarii arcybiskupiej.

W słowie skierowanym do wiernych Władyka zwrócił szczególną uwagę na rolę sakramentów w dążeniu człowieka do świętości, podając za przykład tych, którzy poświęcając swoje życie Bogu stali się Jego świętymi.

Po zakończonej Świętej Liturgii na pamiątkę tego uroczystego wydarzenia Jego Ekscelencja życzył dzieciom błogosławieństwa Bożego, wręczając im ikony z wizerunkiem Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz książki o życiu Jezusa z własnoręcznymi dedykacjami. Proboszcz podziękował Władyce za przyjazd i wspólną modlitwę, a zwracając się do dzieci prosił aby zawsze w swoich sercach nosiły miłość do Boga i ludzi. Podziękowania Władyce złożyli również rodzice dzieci, które przystąpiły do sakramentów, życząc zdrowia i sił w arcypasterskiej posłudze.

fot: Anna Szkirpan i Gabriel Masalski

Cofnij