Zmarł Mikołaj Płaskoń - starosta parafii w Głogowie

Daniel Gałczyk, 09.06.2018

Wczesnym rankiem 2 czerwca, w ostatni dzień sławnego i wielkiego Święta Pięćdziesiątnicy, niespodziewanie i nieoczekiwanie odszedł od nas Mikołaj Płaskoń. Był długoletnim, praktycznie od powstania, ponad trzydziestoletnim cerkiewnikiem Parafii Prawosławnej Św. Męczennika Maksyma w Głogowie oraz jednym z jej filarów. Trudno jest znaleźć słowa, którymi można by wyrazić tę stratę dla małej, skromnej społeczności parafialnej w Głogowie. Śp. Mikołaj całą swą energię i czas angażował w parafialne życie. Nie będzie przesadą twierdzenie, iż cerkiew prawosławna w Głogowie była Jego pierwszym domem, gdyż spędzał przy cerkwi więcej czasu aniżeli w rodzinnym domu. Był wiernym, który praktycznie w dzień każdego Bohosłużenija jako pierwszy parafianin otwierał cerkiew, towarzyszył Proboszczowi jako prysłużnik podczas Św. Liturgii lub innych modlitewnych uroczystości, i jako ostatni opuszczał teren parafii. Próżno szukać byłoby dnia, w którym śp. Mikołaj nie pracował przy cerkiewce i terenie wokół niej. Przy całym tym czynnym zaangażowaniu na rzecz parafii nie można zapomnieć jednocześnie o postawie Zmarłego, którą, jak prawdziwy, miłujący Boga, prawosławny chrześcijanin przejawiał na co dzień. Bardzo ciepły do wszystkich ludzi, uśmiechnięty. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, często z poświęceniem własnych sił i środków. Dobroduszny, życzliwy i bardzo uczynny. Wszechmogący Bóg zabrał duszę śp. Mikołaja w błogosławiony czas, w spokoju, o który można tylko prosić. Za swoje zasługi dla dobra Cerkwi został odznaczony przez Św. Sobór Biskupów PAKP Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny. Żył dla Boga i według Jego ewangelicznych przykazań. Miał 72 lata. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w cerkwi w Głogowie. W dn. 05.06.2018 za duszą Zmarłego odprawiono Parastas, a następnego dnia po Liturgii Św. odprowadzono ciało śp. Mikołaja na miejsce wiecznego spoczynku, na cmentarzu w Łagoszowie Wielkim. Modlitwom o spokój duszy śp. Mikołaja przewodniczył Proboszcz Parafii Prawosławnej w Głogowie ks. mitrat Slawomir Kondratiuk, któremu towarzyszyli duchowni z sąsiednich parafii prawosławnych ks. prot. Lubomir Worhacz z Legnicy, ks. prot. Sławomir Sorokanycz ze Studzionek oraz ks. hierom. Jerzy z Buczyny. Niech miłościwy Bóg przyjmie duszę brata naszego Mikołaja do Królestwa Niebieskiego. Wieczna Mu Pamięć.

Zdjęcia: archiwum parafii

Cofnij