120-lecie urodzin arcybiskupa generała Sawy Sowietowa

za: prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl, 18.06.2018

W dniach 15-17 czerwca br. w Lublinie, odbyły się wydarzenia poświęcone obchodom 120. rocznicy urodzin abp. Sawy Sowietowa, prawosławnego biskupa wojskowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Organizatorami wydarzenia byli m.in.: Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Miasto Lublin.

W ramach obchodów odbyła się sesja popularno-naukowa na Zamku Lubelskim, koncert śpiewu cerkiewnego w kaplicy Świętej Trójcy (XV w.) w wykonaniu Chóru “Oktoich” Cerkwi Prawosławnej pw. św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu oraz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław.

W niedzielę, 17 czerwca, w Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie została odprawiona Boska Liturgia, którą celebrowali: arcybiskup Abel, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej oraz arcybiskup Jerzy, ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, prawosławny ordynariusz wojskowy. Po zakończeniu Boskiej Liturgii nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej abp. generała Sawę, biskupa lubelskiego w latach 1932-1937, prawosławnego biskupa wojskowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Zwieńczeniem tych wszystkich wydarzeń, które pięknie wpisały się w obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, był uroczysty koncert galowy w Filharmonii Lubelskiej. Koncert otworzył prof. dr hab. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który dokonał analizy i syntezy szeregu wydarzeń jubileuszu 120-lecia urodzin arcybiskupa generała Sawy Sowietowa, na tle patriotycznych postaw polaków wyznania prawosławnego, którzy broniąc najwyższych wartości, przynależności wyznaniowej, lokalnej tradycji, nigdy nie przestawali być heroicznie broniącymi niepodległości Ojczyzny patriotami. W dalszej kolejności zaprezentowały się trzy chóry cerkiewne: Chór Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Męski Chór Wojskowy “Stratos” Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, Chór “Chołmszczyna” Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Wydarzenie w ramach programu “Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina” pięknie wpisało się w ogólnokrajowe wydarzenia związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cofnij