Zakończenie roku nauki w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewno-Słowiańskiego w Cieplicach

ks. Lubomir Worhacz, 26.06.2018

W dniach 22-23 czerwca odbył się ostatni w roku szkolnym 2017/2018 zjazd studentów oraz uroczyste zakończenie zajęć połączone z rozdaniem świadectw.

Szkoła powstała w 2010 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jeremiasza Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego. Celem powstania Szkoły Śpiewu Cerkiewnego było przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności poprowadzenia głównych nabożeństw prawosławnych i wykształcenia nowych kadr psalmistów. Myśl i ideę kontynuacji działalności szkoły podjął obecny Ordynariusz Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy.

Podczas zjazdów w Cieplicach studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu teorii muzyki, kształcenia słuchu, emisji głosu, czytania w języku cerkiewno-słowiańskim w wymowach synodalnej i halickiej, ustawu i śpiewu cerkiewnego oraz zajęć chóralnych.

W sobotę 23 czerwca w Cerkwi pw. św. Męczennika i Arcydiakona Stefana w Cieplicach odprawiono dziękczynny molebien, podczas którego dziękowano Bogu za błogosławieństwa w minionym roku szkolnym. Następnie w imieniu Arcybiskupa Jerzego, słowo wygłosił ks. Lubomir Worhacz, który podkreślił potrzebę istnienia szkoły, podziękował wszystkim wykładowcom i dyrektorowi Domu Św. Stefana ks. Mariuszowi Kiślakowi za pracę, przygotowanie zjazdów oraz studentom za uczestnictwo i chęć poszerzania wiedzy. Na zakończenie rozdano świadectwa i wręczono podarowane przez Arcybiskupa Jerzego pamiątkowe książki.

Zdjęcia: Agnieszka Repeła

Cofnij