Święto Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce

Katarzyna Bisz (za cerkiew.pl), 21.08.2017

19 sierpnia Cerkiew prawosławna obchodziła Przemienienie Pańskie. Jest to jedno z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu liturgicznym. Główne świąteczne uroczystości miały miejsce na św. Górze Grabarce.

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania z udziałem hierarchów z Polski i zagranicy, sprawowane w przeddzień święta. Na św. Górze Grabarce zgromadziły się tysiące wiernych. Wielu z nich przybyło w pieszych pielgrzymkach m.in. z Warszawy, Białegostoku czy Jabłecznej, a także w pielgrzymce rowerowej z Gdańska. Tradycją lat ubiegłych w okresie święta Przemienienia Pańskiego na Grabarce przebywały święte relikwie. W tym roku wierni mogli pokłonić się relikwiom św. wielkiego męczennika i uzdrowiciela Pantelejmona oraz św. Matrony Moskiewskiej.

Główna Boska Liturgia sprawowana była na ołtarzu polowym przed cerkwią Przemienienia Pańskiego. Przewodniczyli jej: Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Atenagoras, Metropolita Belgii, Egzarcha Holandii i Luksemburga.

W świątecznym kazaniu do wiernych zwrócił się ks. Adam Dzienisiuk: Dziś w mistyczny sposób przenosimy się na Górę Tabor, gdzie nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus przemienił się przed swoimi uczniami, objawiając im pełnię swojej Boskiej chwały. Boska Liturgia dzisiejszego dnia oraz teksty liturgiczne przenoszą nas w inną rzeczywistość, do domu naszego Boga. […] W święcie Przemienienia Pańskiego Trójca Święta objawia się przede wszystkim w chwale Boskiego światła, które wszystko przenika i wypełnia, które wszystko tajemnie przemienia.

Następnie do zebranych zwrócił się metropolita Atenagoras: Naszą powinnością pozostaje pokazanie światu tej Boskiej światłości [ukazanej podczas Przemienienia Pańskiego]. Dzisiaj jak nigdy świat potrzebuje świadectwa Chrystusowego, świadectwa, które niesie Cerkiew prawosławna. […] Jestem poruszony, jak wielu ludzi zebrało się na święcie Przemienienia Pańskiego, jak liczne stado wierne jest Cerkwi prawosławnej.

Świąteczne uroczystości zakończyła uroczysta procesja, po której nastąpiło wręczenie Orderów Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny za pracę dla dobra cerkwi. Nagrodzeni zostali: Metropolita Belgii, Egzarcha Holandii i Luksemburga Atenagoras, diakon Georgios Tzatzanis, igumenia Hermiona, archimandryta Ignacy, igumenia Michaiła Zajec, przełożona żeńskiego klasztoru św. Mikołaja w Gródku oraz mniszka Hilaria.

Na zakończenie metropolita Sawa podziękował wszystkim duchownym, mniszkom, szczególnie podkreślając także pracę młodzieży, pomagającej siostrom w przygotowaniach do święta.

Fot: Marcin Surynowicz (za cerkiew.pl)

Cofnij