Ekumeniczny kurs języka angielskiego w Cieplicach

ks. Marek Kiślak, 30.07.2018

W dniach 15-28 lipca w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana odbywał się polsko-niemiecki kurs języka angielskiego. Tegoroczna edycja zebrała 22 osoby. Kurs miał charakter intensywny. Obejmował 60 godzin nauki. Wolny od zajęć czas uczestnicy aktywnie spędzali na wspólnych wycieczkach górskich.

Kurs jest jednym z przejawów współpracy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z Ewangelistce Kirche Mitteldeuuchland.

Ekumeniczny charakter spotkania sprzyjał wzajemnemu poznaniu i wymianie doświadczeń wiernych dwóch kościołów. Kurs przebiegł w życzliwej i miłej atmosferze.

Serdeczne podziękowania składamy koordynatorowi projektu ze strony niemieckiej Jensowi Lattke, jak również paniom: Annie Nikitiuk, Julii Prokopiuk i Monice Kondratiuk, które wzięły na siebie lektorski trud.

Zdjęcia: ks. Marek Kiślak

Cofnij