X Niedziela po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 05.08.2018

W dziesiątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, dzień Poczajowskiej Ikony Matki Bożej, Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze. Miłym akcentem była wizyta prot. Włodzimierza z Moskwy, który to podczas niedawnych obchodów 1030-lecia Chrztu Rusi towarzyszył polskiej delegacji w Rosji.

Po wysłuchaniu Ewangelii z homilią do wiernych zwrócił się władyka Jerzy. Nawiązując do czytania z Ewangelii wg św. Mateusza podkreślił rolę wiary i ufności Bogu podczas modlitwy.

Po zakończeniu Liturgii władyka podziękował przybyłemu gościowi zarówno za dzisiejsze nabożeństwo, jak i jego opiekę i życzliwość podczas niedawnego pobytu w Moskwie. Abp życzył wszystkim zebranym Bożego Błogosławieństwa i wytrwałości w zdobywaniu i pielęgnowaniu w sobie wiary.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij