Pielgrzymka autokarowa „Szlakiem Prawosławnych Monasterów Rusi Zakarpackiej”

ks. Lubomir Worhacz, 02.09.2018

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego w dniach 26- 31 sierpnia b.r. odbyła się zorganizowana przez Parafię Prawosławną Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy pielgrzymka autokarowa „Szlakiem Prawosławnych Monasterów Rusi Zakarpackiej”. Podczas pielgrzymki uczestnicy odwiedzili i modlili się w cerkwiach w Świdniku, Preszowie i Michałowcach na Słowacji, w świątyni Chrystusa Zbawiciela w Użhorodzie, przebywali w monasterach świętych Cyryla i Metodego w Swalawie, Opieki Matki Bożej w Rakoszyno, w monasterach Krasnogorskim i świętego Mikołaja Cudotwórcy w Mukaczewie, w monasterze św. Mikołaja Cudotwórcy w miejscowości Iza- Karpowtlasz, gdzie przechowują się nienaruszone relikwie czcigodnego Aleksego Karpatoruskiego oraz w wiosce Nankowo, w miejscu objawienia się cudownej ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Nankowskiej. Podczas pobytu na Zakarpaciu pielgrzymi uczestniczyli w święcie Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w swalawskim monasterze, brali udział w spotkaniach z duchownym, od których dowiedzieli się wiele o życiu duchowym i ciekawej historii tych terenów. W pielgrzymce uczestniczyło 48 osób z parafii prawosławnych z Legnicy, Wrocławia, Lubina, Studzionek, Zimnej Wody, Samborza i Przemkowa.

Opiekunem grupy był ks. Lubomir Worhacz.

Cofnij