Wizytacje Arcybiskupa Jerzego

Gabriel Masalski , 04.09.2018

W dniach 3-4 września 2018 roku Arcybiskup Jerzy wizytował parafie:

  • św. Dymitra Sołuńskiego w Starym Wołowie

  • św. Jerzego Zwycięzcy w Żmigrodzie

  • Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Oleśnicy

  • św. Jerzego Zwycięzcy w Ząbkowicach Śląskich.

Arcybiskupowi Jerzemu podczas wizytacji towarzyszył sekretarz kancelarii arcybiskupiej ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

Tym samym, jako Ordynariusz Diecezji, Arcybiskup Jerzy zwizytował wszystkie parafie.

Cofnij