Wizyta Generała Policji Garnizonu Wrocław

Gabriel Masalski, 05.09.2018

5 września 2018 roku nadinspektor Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, złożył wizytę Arcybiskupowi Jerzemu.

Panu nadinspektorowi towarzyszył młodszy inspektor Adam Skrzypek.

Arcybiskupowi Jerzemu towarzyszyli naczelny prawosławny kapelan policji ks. prot. Andrzej Bołbot oraz sekretarz kancelarii arcybiskupiej ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

Cofnij