Ruch służbowy

ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz, 05.09.2018

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego zawiadamia, iż Jego Ekscelencja abp Jerzy :

Dekretem nr 46/2018/A mianował ks. mgr. Mariusza Kiślaka Dyrektorem Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

Dekretem nr 49/2018/A erygował Punkt Duszpasterski p.w. Poczajowskiej Ikony Bogurodzicy w Opolu, będący filią Parafii Prawosławnej p.w. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radość w Kędzierzynie Koźlu. Tymczasowa siedziba Punktu Duszpasterskiego p.w. Poczajowskiej Ikony Bogurodzicy w Opolu będzie się mieścić w Kaplicy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, przy placu Adama Mickiewicza 1.

Dekretem nr 50/2018/A mianował ks. mitrata Stanisława Stracha Administratorem Punktu Duszpasterski p.w. Poczajowskiej Ikony Bogurodzicy w Opolu, przy placu Adama Mickiewicza 1.

Cofnij