Święto parafialne w Głogowie

ks. Igor Habura, 08.09.2018

6 września Parafia Prawosławna w Głogowie uroczyście świętowała dzień liturgicznej pamięci swojego patrona – św. kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego. Rankiem, około godziny 9.30, na ordynariusza diecezji, Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jerzego Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, czekała świątynia wypełniona wiernymi oraz 15 kapłanami. Na progu świątyni, łemkowskim wierszem władykę witały dzieci Zosia i Gabriel. Następnie starosta pan Daniel Gałczyk przywitał Arcypasterza chlebem i solą, dziękując Ekscelencji za przybycie i modlitwę. Wewnątrz Cerkwi władykę witał proboszcz głogowskiej parafii o. mitrat Sławomir Kondratiuk.

Podczas Boskiej Liturgii Jego Ekscelencji asystowali: proboszcz ks. mitrat Sławomir Kondratiuk oraz gościnnie przybyli duchowni ks. Igor Popowicz z Przemkowa i Leszna Górnego, ks. Eugeniusz Bójko z Wrocławia (Piaski), ks. Dariusz Ciołka z Kożuchowa i Lipin, ks. Jerzy Szczur z Wrocławia (katedra), ks. Bazyli Sawczuk z Jeleniej Góry, ks. Lubomir Worhacz z Legnicy, ks. Paweł i ks. Michał z Kościoła Prawosławnego ziem Czeskich i Słowackich, ks. Sławomir Sorokanycz ze Studzionek, ks. Marek Bonifatiuk ze Zgorzelca, ks. Bogdan Repeła z Lubina, ks. Michał Koval z Torzymia i Słubic, o. hieromnich Jerzy z Buczyny, ks. Mariusz Kiślak z Wałbrzycha, ks. Igor Habura z Wrocławia i Samborza oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej katedry.

Ze słowem do wiernych zwrócił się o. Sławomir Sorokanycz. Zwrócił on uwagę na trudne wybory przed jakimi stawał św. Maksym, począwszy od wyboru drogi monastycznej, następnie kapłaństwa, powrotu na rodzinne ziemie aż po świadomy wybór męczeńskiej śmierci za Święte Prawosławie. Ks. Sławomir wzywał do tego, aby każdy z nas zadał sobie pytanie czy byłby gotów na takie poświęcenie i co znaczy dla nas odpowiedź jaką usłyszymy w swoim sercu.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii udano się z procesją wokół świątyni, na zakończenie której abp Jerzy dokonał oświęcenia pamiątkowej tablicy umieszczonej w przedsionku świątyni, upamiętniającej wszystkich dawnych proboszczów, starostów oraz wszystkich parafian i budowniczych głogowskiej świątyni.

Na koniec ze słowem do zebranych zwrócił się abp Jerzy. Podkreślał on, że życie św. Maksyma jest żywym przykładem niepoznawalności woli Bożej oraz naszej słabości w jej rozpoznawaniu. Władyka zauważył, że po ludzku patrząc, życie św. Maksyma było pasmem niekończących się udręk, prześladowań, pobytów w więzieniu zakończonych morderstwem. Patrząc jednak na wszystko z Boskiej perspektywy zauważymy heroiczny żywot współczesnego męczennika, na którego krwi umocniło się Święte Prawosławie. Władyka podziękował proboszczowi, parafianom, radzie parafialnej oraz staroście za ich trud i pracę, z której owoców mogli skosztować wszyscy przybyli do Głogowa. Następnie proboszcz o. Sławomir podziękował Jego Ekscelencji za przybycie i za wzniesione modlitwy, duchowieństwu za udział i pomnożenie liturgicznej radości, wiernym za modlitwy i owocną współpracę, chórowi za śpiew oraz przybyłym gościom: prezydentowi Głogowa panu Rafałowi Rokaszewiczowi, staroście Powiatu Głogów Wojciechowi Boreckiemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr7 w Głogowie panu Marekowi Cymbalukowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie panu Wojciechowi Janisio, prezesowi oraz wiceprezesowi głogowskiego Szpitala Powiatowego panom Edwardowi Schmidt oraz Markowi Bestrzyńskiemu. Ks. Kondratiuk podziękował również bardzo serdecznie za przybycie emerytom z Białegostoku i całego Podlasia wypoczywającym aktualnie w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach, oraz wszystkim wiernym przybyłym z okolicznych parafii.

Po zakończeniu przemów i podziękowań wszyscy udali się na plac wokół cerkwi, gdzie zorganizowany był poczęstunek dla wszystkich przybyłych do Głogowa na święto parafialne.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij