Chór "Oktoich" na Łambinowickich Spotkaniach Muzealnych

za: www.cmjw.pl, 19.09.2018

14 września w neogotyckim Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach odbyły się „Łambinowickie Spotkania Muzealne”, zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku – w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości – spotkania odbywają się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

Zebranych powitali proboszcz parafii ks. Adam Ciosmak oraz dyrektor Muzeum dr Violetta Rezler-Wasielewska. Wykład wprowadzający w tematykę wydarzenia, wygłosił dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego CMJW.

Podczas wydarzenia wystąpił chór „Oktoich”. Zaprezentowany repertuar składał się pieśni sakralnych, które zostały wykonane w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, a następnie z polskich pieśni patriotycznych, które powstały i towarzyszyły Polakom w trudnych momentach ich historii. Rozpoczęła je “Bogurodzica”, a zakończyła “Pieśń Sybiraków”. Można było usłyszeć również “Pieśń obozową”, pieśń “Tamo daleko”, dedykowaną Serbom, wyróżniającym się w pielęgnowaniu pamięci o swoich żołnierzach-jeńcach Lamsdorf. Muzyce towarzyszył interesujący komentarz historyczny ks. Grzegorza Cebulskiego, twórcy chóru, jego dyrygenta, a także utalentowanego solisty.

Tekst i zdjęcia za: www.cmjw.pl

Cofnij