Święto parafialne wrocławskiej katedry

ks. Igor Habura, 22.09.2018

21 września w dzień, gdy Cerkiew uroczyście obchodzi pierwsze z cyklu 12 wielkich świąt, Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy, katedra wrocławska a wraz z nią cała diecezja wrocławsko - szczecińska obchodziła swoje święto. Nabożeństwom przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jerzy. W czwartek wieczorem w wigilię święta władyka przewodniczył nabożeństwu całonocnego czuwania, które zgromadziło wielu wiernych oraz duchowieństwo wrocławskich parafii.

Uroczystości świąteczne rozpoczęły się w piątek wczesnym rankiem od małego oświęcenia wody, którego dokonał dziekan okręgu wrocławskiego ks. mitrat Aleksander Konachowicz. Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii naszego Arcypasterza w drzwiach świątyni powitały dzieci, prosząc władykę o błogosławieństwo i życząc nieustającej opieki Matki Bożej dla wszystkich wiernych. Następnie chlebem i solą powitał arcybiskupa starosta wrocławskiej katedry pan Mikołaj Zołotariew. Wewnątrz świątyni na Władykę oczekiwało 21 duchownych przybyłych na święto z całej diecezji.

W słowie skierowanym do wiernych abp Jerzy podkreślił rolę święta Narodzenia Bogurodzicy, które to wydarzenia stało się początkiem zbawienia ludzkości. Jego Ekscelencja podkreślał, że tajemnica poczęcia i narodzenia Matki Bożej z niepłodnej już Anny jest dowodem na wszechmoc Boga i zarazem drogowskazem dla ludzkości – wskazującym na niezaprzeczalną i nienaruszalną świętość ludzkiego życia od momentu poczęcia. Władyka podkreślił wielką rolę jaką pełni rodzicielstwo w tradycji chrześcijańskiej i zwrócił uwagę na współczesne niebezpieczeństwa i światowe trendy, próbujące obalić święty porządek rodziny jako podstawowej komórki życia cerkiewnego i całego społeczeństwa.

Podczas Boskiej Liturgii władyka Jerzy udzielił święceń kapłańskich diakonowi Tomaszowi Mędryckiemu, w akompaniamencie gromkich śpiewów Axios – godzien, najpierw współbraci kapłanów, a następnie całego zgromadzonego na nabożeństwie ludu. Po zakończeniu Boskiej Liturgii rozpoczął się świąteczny moleben, podczas którego udano się z procesją wokół świątyni. W trakcie procesji przy pomniku upamiętniającym błogosławionej pamięci abp. Jeremiasza odsłużono zaupokojną litiję. Na zakończenie molebna wznoszono modlitwy dziękczynne w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zakończeniu Liturgii Władyka pozdrowił wszystkich zebranych. W szczególności zwrócił się do 80 letniego ks. mitrata Eugeniusza Cebulskiego, który obchodzi w tym roku 53-lecie kapłaństwa.

Następnie Jego Ekscelencja zwrócił się do proboszcza katedry ks. mitrata Jerzego Szczura, który w tym dniu obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Władyka podziękował o. Jerzemu za jego trud i wysiłek włożony w pracę duszpasterską, życzył wielu łask Bożych i kolejnych równie owocnych lat posługi przed ołtarzem Najwyższego. Abp Jerzy w dowód uznania wręczył proboszczowi złoty krzyż z ozdobami. Następnie władyka zwrócił się do o. Tomasza, który podczas Boskiej Liturgii został wyświęcony na kapłana. Ekscelencja życzył nowemu duchownemu wiele wytrwałości i Bożego błogosławieństwa. Matuszce ojca Tomasza, władyka życzył cierpliwości oraz tego, aby przede wszystkim w Bogu szukać oparcia, pomocy i źródła sił niezbędnych do życia w rodzinie kapłańskiej. Na koniec Ekscelencja podziękował wszystkim duchownym za przybycie oraz chórowi pod dyr. dr. Piotra Kuropki za piękny śpiew.

Zdjęcia: Jan Demczuk

Cofnij