Święcenia kapłańskie ks.Tomasza Mędryckiego

ks. Igor Habura, 22.09.2018

21 września w dniu święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, udzielił święceń kapłańskich diakonowi Tomaszowi Mędryckiemu.

Podczas uroczystej Boskiej Liturgii bezpośrednio po Wielkim Wejściu dotychczasowy diakon Tomasz został wprowadzony do ołtarza przez protodiakona katedry ks. Mieczysława Oleśniewicza. Zgodnie z rytem święceń kapłańskich w królewskich wrotach spotkał go kapłan – o. Jerzy Szczur. Po trzykrotnym okrążeniu prestoła i arcypasterskim błogosławieństwie, władyka udzielił o. Tomaszowi święceń kapłańskich, przyzywając Świętego Ducha, poprzez nałożenie rąk. Następnie w królewskich wrotach Jego Ekscelencja nakładał na o. Tomasza kolejne szaty kapłańskie wygłaszając przy tym aklamację Axios- godzien. Na to wezwanie całe zgromadzenia kapłanów gromkim śpiewem odpowiadało trzykrotnie Axios, następnie cały zebrani w świątyni wierni również trzykrotnie śpiewli Axios, Axios, Axios. Po święceniach nowy kapłan zajmuje pierwsze miejsce wśród duchownych.

Po zakończeniu Liturgii władyka w słowie skierowanym do wszystkich zebranych, a w szczególności do o. Tomasza oraz jego matuszki wyraził szczere życzenia Bożego błogosławieństwa, wielu łask, wytrwałości oraz cierpliwości w pełnieniu pięknej, ale i niezwykle trudnej służby kapłańskiej.

Zdjęcia: Jan Demczuk

Cofnij