Pogrzeb ks. Eugeniusza Konachowicza

ks. Igor Habura, 24.09.2018

21 września 2018 roku, zmarł ks. mitrat Eugeniusz Konachowicz, rezydent parafii św. Jana Teologa w Białymstoku.

W związku ze śmiercią o. Eugeniusza, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abp. Jerzego na uroczystości pogrzebowe udała się trzyosobowa delegacja duchowieństwa naszej diecezji w osobach Sekretarza Kancelarii Arcybiskupiej ks. protod. Mieczysława Oleśniewicza, o. hiermnicha Spirydona (Kuziaka) oraz ks. Igora Habura. Ojcowie brali udział w Boskiej Liturgii sprawowanej przez ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp. Jakuba oraz nabożeństwie pogrzebu. Ciało zmarłego zostało złożone na cmentarzu prawosławnym na białostockiej wygodzie, gdzie złożony został w imieniu całej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej wieniec.

Ksiądz mitrat Eugeniusz Konachowicz urodził się 20 lutego 1926 roku w Kleszczelach. W latach 1951 – 1970 był psalmistą parafii w Kleszczelach. Święcenia diakońskie (15 marca 1970 roku) oraz kapłańskie (22 marca 1970 roku) otrzymał z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Nikanora. Pierwszą parafią ks. Eugeniusza była parafia św. Jerzego w Jurowlanach. Od 3 grudnia 1971 roku do 19 lipca 2004 roku był proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Jałówce. Jednocześnie pełnił obowiązki kapelana Domu Pomocy Społecznej w tejże miejscowości.

Ksiądz Eugeniusz Konachowicz był wielokrotne nagradzany za pracę na rzecz Cerkwi w tym ostatnio w 1999 roku prawem noszenia mitry. Ponadto w 1986 roku uhonorowany został państwową srebrną odznaką Zasłużony Białostocczyźnie. Zmarły ks. mitrat Eugeniusz Konachowicz jest ojcem ks. Aleksandra Konachowicza, dziekana okręgu wrocławskiego Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i dziadkiem ks. Andrzeja Konachowicza pełniącego posługę kapłańską w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Fragment z nabożeństwa otpiewanija można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=g_ZgQoa1XTk

Wiecznaja pamiat’ ojcze Eugeniuszu.

Cofnij