Święto parafialne w Rudnej

ks. Igor Habura, 28.09.2018

27 września w Dzień Podwyższenia Krzyża Pańskiego, parafia prawosławna w Rudnej obchodziła swoje święto patronalne. Na uroczystości przybył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy abp Jerzy.

Władykę u progu świątyni wzruszającym wierszem oraz pięknymi kwiatami powitały dzieci, a chlebem i solą starosta parafii Szymon Onuszczak. We wnętrzu świątyni arcypasterza przywitał proboszcz – ks. mitrat Sławomir Kondratiuk, dziekan okręgu lubińskiego.

Jego Ekscelencja przewodniczył Boskiej Liturgii w asyście duchowieństwa przybyłego z południowych dekanatów diecezji. W homilii Władyka zwrócił uwagę na rys historyczny święta. Wspomniał o poszukiwaniach Świętego Krzyża prowadzonych w IV wieku przez św. Helenę, o cudzie związanym z rozpoznaniem Krzyża Chrystusowego oraz jego uroczystym Podwyższeniu przez miejscowego biskupa Makarego. Mówiąc o mocy Krzyża abp Jerzy zwrócił uwagę na to jak często jest on znakiem sprzeciwu, niejednokrotnie uważanym za prowokację. Krzyż jest nie tylko symbolem, ale i mocą, znakiem siły Chrystusa i Jego Zmartwychwstania – podkreślał.

Po Liturgii wszyscy zebrani udali się z procesją dookoła świątyni. Następnie w przedsionku Władyka dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej 65-lecie istnienia parafii w Rudnej.

Na zakończenie abp Jerzy zwrócił się ze słowami podziękowania dla proboszcza za wieloletnią posługę oraz do wiernych ze słowami uznania za wielki trud włożony w upiększenie świątyni, ukończenie polichromii, panujący ład i niezwykle przyjazną, modlitewną atmosferę. Po słowach Władyki głos zabrał proboszcz o. Kondratiuk dziękując Ekscelencji za przybycie i wzniesione arcypasterskie modlitwy, duchowieństwu diecezji za udział w uroczystościach oraz wiernym za modlitwę. Ks. Sławomir zwrócił również uwagę na obecność duchownych z okolicznych parafii Rzymsko-katolickich, dziękując za przybycie i owocną, pełną wzajemnego szacunku współpracę na terenie gminy Rudna. Proboszcz zwrócił się również ze słowami wdzięczności do wójta gminy pana Władysława Bigusa za obecność i dotychczasową pracę dla dobra wszystkich mieszkańców, w tym prawosławnych chrześcijan.

Całość uroczystości zwieńczyło gromkie Mnohaja Leta dla wszystkich zebranych.

Zdjęcia: Gabriel Masalski,Rita Kondratiuk, ks. Igor Habura

Cofnij