Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej

Anna Sydoruk, 30.08.2017

Myślą przewodnią tegorocznej konferencji Akademii Supraskiej odbywającej się w dniach 29-31 sierpnia jest „Cerkiew a asymilacja – swój i obcy”. Cerkiew Prawosławna w Polsce od najdawniejszych czasów jest usytuowana na styku wpływów Wschodu i Zachodu. Jej historia jest burzliwa, bowiem ludność ruska zamieszkująca wschodnie tereny Rzeczypospolitej, narażona na ciągłe zmiany i zawirowania, wielokrotnie poddawana była próbom wpłynięcia na jej postawę, tradycję, zwyczaje liturgiczne oraz świadomość narodową. Tegoroczna konferencja zgromadziła wielu specjalistów z zakresu historii, teologii, socjologii oraz wielu innych dziedzin. W konferencji brało również udział dwóch duchownych z naszej diecezji. Byli to ks. dr Dariusz Ciołka, który wygłosił referat “Wypędzeni spod Karpat. Swoi czy obcy?” oraz ks. mgr Igor Habura z referatem “Swój i obcy. Biblijny Izrael w walce o swoją tożsamość”.

https://orthodoxia.pl/biblijny-izrael-w-walce-o-swoja-tozsamosc-ks-igor-habura/

Zdjęcia: ks. Igor Habura, Łukasz Troc

Cofnij